Bestämmelser för hoppdomare

Bestämmelser för Ridsportförbundets domare i hoppning 2014

Indelning och behörighet

INTERNATIONELL LEVEL 1-4
Dömer vid internationella tävlingar enligt FEI:s reglemente.
Dömer på alla svenska tävlingar.

A-DOMARE/NATIONELL
Dömer på alla svenska tävlingar upp till och med elittävling.

B-DOMARE/REGIONAL
Dömer på svenska tävlingar upp till och med regional tävling.

KLUBBDOMARE
Dömer tävlingar till och med klubbtävling.

ÖVERDOMARE
Ska finnas på alla tävlingar på lokal tävling och högre.

Domarutbildning

HOPPDOMARE/ÖVERDOMARE
Ansvaret för hoppdomarutbildningen ligger på den av Hoppkommittén utsedda hoppdomarnämnden (HDN).
En medlem ur HDN ska ingå i eller vara adjungerad till SvRF:s hoppkommitté.

HDN ska ansvara för att:

 • den tilldelade budgeten hålls
 • kurser för samtliga domarkategorier organiseras.
 • ta fram och vid behov revidera utbildningsplaner för samtliga domarkategorier.
 • utse hoppdomarutbildare (HDU) i samråd med HK.
 • utse inverkansdomarutbildare (IDU) i samråd med HK.
 • en årlig hoppdomarutbildarkonferens anordnas.
 • TR III hålls aktuellt och revideras och lämnas till HK.
 • i samverkan med dispensansvarig ge dispenser från gällande TR och bestämmelser.
 • vara behjälplig i tolkningsfrågor rörande TR III.


HOPPDOMARUTBILDARE ansvarar för att i samråd med förbundskansli eller distrikt leda och organisera kurser och repetitionskurser för alla domare.

Kvalifikation och utbildningsplan

Klubbdomare
Utbildningen arrangeras av förening eller distrikt och leds av A-domare.
Tidsåtgång ca en dag.

För att bli antagen till utbildning som klubbdomare ska sökande:
- ha visat sin lämplighet genom intyg från klubbstyrelse.
- ha tagit grönt kort.
ha fyllt16 år
- ha tjänstgjort vid minst 6 tävlingsdagar som funktionär i domarsekretariat på lägst lokal nivå.

B-domare/regional
Utbildningen arrangeras av distrikt och leds av HDU.
Tidsåtgång två tvådagarskurser med mellanliggande praktisk tjänstgöring.

För att bli antagen till utbildning som B-domare ska sökande:
- ha visat sin lämplighet genom intyg från klubbstyrelse.
- ha fyllt 20 år.
- ha dömt som klubbdomare eller tjänstgjort som funktionär i domarsekretariat minst 6 tävlingsdagar på lägst lokal nivå.
Alt:
- vara godkänd banbyggare och tjänstgjort i minst 2 år som sådan eller
- vara godkänd inverkansdomare.

A-domare/nationell
Utbildningen arrangeras av SvRF centralt och leds av HDU.
Tidsåtgång en tvådagarskurs med i huvudsak examination.

För att bli antagen till utbildning som A-domare ska sökande:
- ha visat sin lämplighet genom intyg från distriktstyrelse.
- ha tjänstgjort som  B-domare minst 4 år.
- ha fyllt 25 år.
- ha dömt som B-domare minst 10 tävlingsdagar på lokal eller regional tävling.

Internationell domare
Utbildningen arrangeras av FEI.

För att bli föreslagen och anmäld av HDN via SvRF till utbildning som internationell domare ska sökande:
- ha tjänstgjort som A-domare minst 4 år
- ha anmält sitt intresse till HDN.

Överdomare
Utbildningen arrangeras av SvRF centralt.
Tidsåtgång en tvådagarskurs med examination.

För att bli antagen till utbildning som överdomare ska sökande:
- ha tjänstgjort som lägst B-domare i minst 4 år.
- ha fyllt 25 år.
- ha visat sin lämplighet genom intyg från distriktsstyrelse.
Alt:
- på annat sätt visat sig kunna vara lämplig som överdomare genom intyg från
- distriktsstyrelse.

Examination

Samtliga domarkategorier examineras av HDU alt IDU genom ett teoretiskt och ett praktiskt prov enligt fastställd utbildningsplan. Examinationen fastställs slutligen av SvRF.

Behållande av auktorisation

För att behålla sin auktorisation måste domare och överdomare:

 • ha dömt minst 4 tävlingsdagar/år.
  Det räknas som halv tävlingsdag att ha tjänstgjort en tävlingsdag i domarsekretariat eller att under en tävlingsdag ha biträtt ordinarie ÖD.
 • ha deltagit på repetitionskurs minst vartannat år.
  Arrangeras av distrikt och leds av HDU.
 • ha aktiverat sin auktorisation.

Fråntagande av auktorisation

 • Domare och överdomare fråntas automatiskt sin auktorisation om inte ovanstående minimikrav är uppfyllda.
 • Domare och överdomare kan av SvRF, om synnerliga skäl föreligger, fråntas sin auktorisation.
 • För att tidigare verksam domare eller överdomare ska återfå sin auktorisation krävs ny examination.

Förbundets hoppdomarutbildare/Hoppdomarnämnd (HDU/HDN)

Annika Pihl, Hindberget 18, 274 92 SKURUP (HDU/HDN)
tel. 0411-461 51, 0708-14 84 88, annika_pihl@hotmail.com

Kerstin Jäderlund, Aggarps Skolväg 6, 233 93 Svedala (HDU)
tel. 040-40 03 31 (b), 0701-471676, k.jaderlund@hotmail.com

Björn Johansson, Stenborgsvägen 4, 815 36 TIERP (HDU/HDN)
tel. 0293-133 95, 070-580 84 64, bj.johansson@telia.com

Bengt Sånesson, Beddingelund, 231 98 KLAGSTORP (HDU/HDN)
tel. 0410-258 40 (b), 0708-74 39 45, bengt.sanesson@telia.com

Margareta Wetterberg, Ringduvevägen 3, 541 56 SKÖVDE (HDU)
tel.  0500-43 44 84, 0703-23 48 12, margareta.wetterberg@skovde.mail.telia.com


Senast uppdaterad: 2015-12-04

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons