FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Övergång till LA/Msv C-aspirantutbildning centralt

2013-06-17

På en workshop i juni 2012 diskuterades aspirantutbildningen för dressyrdomare ingående med Svenska Ridsportförbundets domarutbildare. Ett nytt upplägg togs fram, och det beslöts att föreslå alla distrikt att aspirantutbildningen av blivande LA/Msv C-domare förläggs centralt.

Syfte: att ytterligare kvalitetssäkra att alla får samma utbildning och genomför alla utbildningsblock.

Förslaget har fått en positiv respons och är även förankrat i Svenska Ridsportförbundets Dressyrkommitté. Från och med hösten 2013 kommer därmed aspirantutbildningen av blivande LA/Msv C-domare förläggas centralt. Detta innebär att aspirantutbildningen kommer att förläggas i södra, nordliga och mellersta delarna av landet. Exakt på vilken ort det blir, beror något på vart de sökande aspiranterna har sin hemvist.

Förslaget innefattar inte fortbildning av LA/Msv C -domarna, som distrikten har kvar som tidigare med nuvarande domarutbildare.

Så här går det till:

  • Ansökan skickas in centralt.
  • Aspirantutbildning startas med olika intervaller på tre platser i landet, nord, mitt och syd, beroende på behovet.
  • Ett teoretiskt kunskapsprov görs på första kursdagen. Krav kommer att höjas på den teoretiska förkunskapen framför allt i ridlära. Detta gör att mer tid kan ägnas åt att praktiskt bedöma ekipage.
  • Inga nya aspiranter tas in under pågående utbildning. Aspirant kan dock själv välja att delta vid start av utbildning i annan del av landet. T.ex. boende i norr går utbildning som startas i syd.
  • Kursupplägget blir totalt 5x2 dagar samt ett examenstillfälle. Kursen delas upp på tre träffar per år. Parallellt med utbildningen gör aspiranten bisittningar och skuggbedömningar. Allt ska vara avklarat inom ca 2 år.
  • Skulle en aspirant missa ett steg, ska möjlighet ges att ta igen det på någon av de andra kurserna i landet.
  • Examen: Alla ska ges möjlighet att göra examen efter fullfölj utbildning och hemläxa, med samma krav som idag. Om aspirant inte klarar examen, får denne bli kvar i utbildningen, och domarutbildaren avgör när personen är mogen för ny examen.

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons