Tränarna har nu försäkringsskydd.
FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Försäkringar för licensierade tränare

2013-02-15

i tränarlicensen ingår en olycksfallsförsäkring samt en ansvarsförsäkring med rättsskydd. Försäkringarna gäller för tränare som är medlemmar i en ridsportförening samt att tränaren har löst sin licens.

Olycksfallsförsäkringen gäller vid träning som inte arrangeras av en ridsportförening. När träningen sker i en ridsportförenings regi omfattas tränaren av Riksidrottsförbundets grundförsäkring. Ansvarsförsäkringen och rättsskyddsförsäkringen gäller när tränaren har lektion/träning för elever på privata anläggningar eller ridskolor där föreningen inte är arrangör. 

Olycksfallsförsäkring för tränare som inte är anställda

Svenska Ridsportförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam.
Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Vid skada kontakta Folksam 0771-  950 950, ange försäkringsnummer
KF 9439408-007 (K 64741).

Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna som inte är anställda av klubben av RF (Riksidrottsförbundets) Grundförsäkring. I RF Grundförsäkring finns både olycksfallsförsäkring och krisförsäkring. Olycksfallsförsäkringen lämnar ersättning för läke, rese och tandskadekostnader samt för medicinsk invaliditet och dödsfall.

Se länk ”Läs mer här” ------https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/forsakring-genom-riksidrottsforbundet


Anställd tränare

För dig som har tränaryrket som huvudsaklig inkomstkälla rekommenderas att du tar kontakt med din försäkringsrådgivare för att säkerställa att du har försäkringsskydd som gäller på din fritid och vid andra aktiviteter än undervisning/träning utanför ridklubbens regi.

Ansvarsförsäkring för tränare där föreningen inte är arrangör
Svenska Ridsportförbundet har tecknat en ansvarsförsäkring inklusive rättsskydd för alla medlemmar med tränarlicens som ger lektioner i ridning. Försäkringen gäller under träning/lektioner för elever på privata anläggningar eller ridskolor där föreningen inte är arrangör.

Försäkringen gäller inte under  ridlektioner, instruktioner eller liknande vilken bedrivs inom ridskola eller förening eller för ridskolas eller förenings räkning.

Ansvarsförsäkringen gäller med maximalt försäkringsbelopp om 10 MSEK per skada och försäkrings år. Rättsskyddsförsäkringen gäller med 5 basbelopp per skada, maximalt 10 basbelopp per försäkrings år.

Vid skada kontaktar du Folksam på telefon 0771-950 950 och anmäler skadan till Företagsförsäkring. Anmäl skadan på kundnummer 15724.

Kontaktperson på Svenska Ridsportförbundet Kicki Ronnerberg Bäckman, kicki.ronnerberg-backman@ridsport.se

 

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons