Nytt namn på Handikappledarutbildningen

2013-01-14

Ridskole- och Utbildningssektionen har beslutat att byta namn på Handikappledarutbildningen. Nytt namn är ”Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning”. Förkortas FU-1, FU-2 och FU-3.

Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning består av tre steg som förkortas FU-1, FU-2 och FU-3.

Anledningen till namnbytet är att kommittén anser att det är viktigt att Svenska ridsportförbundet använder korrekt terminologi. Det är Socialstyrelsen som på regeringens uppdrag har ett nationellt samordningsansvar för terminologin inom fackområdet vård och omsorg.

Enligt Socialstyrelsen gäller följande:

  • Funktionsnedsättning definierades som nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga
  • Funktionshinder definieras som en begränsning som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen
  • Handikapp tas bort som uppslagsterm och termen avråds som synonym till såväl funktionsnedsättning som funktionshinder

Läs mer om Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons