Funktionsnedsättning och delaktighet FU-1 kan klubben själv genomföra


Föreningen själv eller med stöd av distrikt/SISU genomföra Funktionsnedsättning och delaktighet steg 1 (FU1). Genom att sprida kunskap och förståelse om personer med funktionsnedsättning skapas förutsättningar för att göra ridsporten tillgänglig för alla!

Drygt en miljon människor i Sverige lever med någon form av funktionsnedsättning. För alla dessa människor kan hästen och stallet erbjuda en värdefull frizon. Hästen är helt fri från fördomar och mötet med hästen sker på lika villkor för alla. Att rida betyder så mycket mer än att bara sitta på en häst. Stallet är en plats för kontakter, avkoppling och med möjlighet till en meningsfull och omväxlande fritid.

Att leda ridverksamheten för ryttare med funktionsnedsättning kräver en hel del förberedelser. FU1 ska därför dels ge den grundläggande kunskap som krävs för att leda och möta ryttare med funktionsnedsättning, dels väcka tankar och inspirera till att söka ytterligare kunskap.

Utbildningen kan genomföras som till exempel en studiecirkel/lärgrupp, lovaktivitet eller helgkurs. FU-1 kan med fördel samköras med andra ridklubbar i närheten och gärna med hjälp av SISU Idrottsutbildarna och/eller ridsportdistriktet. Det är bara fantasin som sätter gränser när kursen ska planeras!

Omslaget_Låt alla växa

Utbildningen kan även underlätta för att få fler på ridklubben att bli delaktiga i verksamheten, att hitta entusiasm och stärka de aktiva i vardagen. Syftet med utbildningen är inte att kunna olika funktionsnedsättningar på sina fem fingrar utan att öka förståelsen och minska rädslan för att möta människor med funktionsnedsättningar. Det handlar om att byta ut eventuella känslor av osäkerhet mot nyfikenhet.

Utbildningsmaterialet är målanpassat  för ledare inom ridsporten som vill arbeta med personer med funktionsnedsättning. Efter respektive steg i utbildningen får man ett intyg på att man har kompetens för att arbeta med personer med funktionsnedsättning.

Utbildningen omfattar 15 lektionstimmar med följande innehåll:

  • Orientering kring olika funktionsnedsättningar
  • Hästens beteende och handhavande
  • Förberedelse inför ridlektion
  • Orientering kring ridhjälpmedel
  • Förflyttningsteknik vid upp- och avsittning
  • Praktisk övning

Målsättning med utbildningen är att ge en grundläggande orientering kring de vanligast förekommande funktionshindren i ridning med ryttare med funktionsnedsättning.

För mer information om Funktionsnedsättning och delaktighet – ledarutbildning kontakta Elin Österberg, ansvarig tjänsteman hos Svenska Ridsportförbundet, tel. 0220-456 29 eller e-post elin.osterberg@ridsport.se 

Beställ materialet Funktionsnedsättning och delaktighet steg 1 


Senast uppdaterad: 2018-11-02

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons