Utbildning till ridlärare genomförs i samarbete med Hästsportens Folkhögskola.
FOTO: Roland Thunholm

Ridläraryrket

Svenska Ridsportförbundet strävar efter att all verksamhet inom ridsporten sker under ledning av utbildade ledare/ridlärare.
Ledstjärna för Svensk Ridlärare ska i all verksamhet vara god säkerhet och ett gott djurskydd.

Diplomerad Svensk Ridlärare finns på tre nivåer I – II och III, där III är den högsta nivån.
Som Diplomerad Svensk Ridlärare har du kompetens att arbeta med den breda verksamheten som erbjuds på ridskolan.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat hästhållning, ryttar- och hästutbildning/träning, ekipageutveckling med mera som du hittar i kompetensbeskrivningen för respektive nivå. Diplomerad Svensk Ridlärare ska behärska ridning, undervisning och hästutbildning i dressyr, hoppning och terräng samt viss körning.

Vill du pröva yrket så finns ridledarutbildningen som en introduktion.

Basutbildningen är obligatorisk och ett behörighetskrav för att gå Svenska Ridsportförbundets utbildningar till Ridledare och Ridlärare. Under 2017 finns möjlighet att gå Basutbildningen i efterhand, från och med 2018 ska sökande ha gått Basutbildningen innan annan utbildning påbörjas. Kontakta ditt distrikt för information om var och när Basutbildingen arrangeras.

Här är listorna över ridlärare, körlärare och beridare/unghästutbildare:

Diplomerade ridlärare (pdf)

Diplomerade körlärare

Diplomerade beridare och unghästutbildare (pdf)

För att tituleras Diplomerad Svensk Ridlärare ska godkänt yrkesprov och viss praktik genomföras. Vad som gäller för yrkesprov, (information, förkrav, kompetens-beskrivningar, anmälningsblankett osv) hittar du HÄR.

För att nå kompetens för avläggande av yrkesprov kan du välja olika vägar. Du väljer vilken väg du själv vill ta mellan de olika nivåerna.
Idag ser utbildningsvägarna ut så här:

 • Svenska Ridsportförbundet är uppdragsgivare till Hästsportens Folkhögskola att genomföra utbildning till Svensk Ridlärare. Utbildningen genomförs på Ridskolan Strömsholm, som är en av tre Riksanläggningar. Information om Svensk Ridlärarutbildning hittar du på Hästsportens Folkhögskolas hemsida, länk finns här.
  I samband med utbildningen genomförs yrkesprov.
 • Svenska Ridsportförbundet är också uppdragsgivare till Hästsportens Folkhögskola att genomföra distansutbildning, på Ridskolan Strömsholm, i:
  • ”Hästkunskap” inför yrkesprov Hästskötare
  • ”Grundläggande pedagogik” inför yrkesprov Svensk Ridlärare I (ingår i SRL I-utbildningen)
  • ”Pedagogik och ledarskap” samt ”Hästkunskap” inför yrkesprov Svensk Ridlärare II (ingår i SRL II-utbildningen)
 • Svenska Ridsportförbundet erbjuder genom Hästsportens Folkhögskola, ”Preparandutbildning” inför yrkesprov Svensk Ridlärare I-II eller III. Kursen genomförs på Ridskolan Strömsholm och fokuserar på ridning, undervisnings-metodik och ridlära. Hästens arbete från marken ingår.
 • Vid våra Riksanläggningar Flyinge och Ridskolan Strömsholm genomförs även, på uppdrag av Statens Lantbruksuniversitet (SLU), treårig hippolog-utbildning där del av utbildningens två första år riktar sig mot Diplomerad Svensk Ridlärare II. Information om Hippologutbildningen hittar du HÄR.
 • Vissa yrkeshögskolor erbjuder ridlärarutbildning. Information om detta hittar du på respektive skola.
 • Genom att arbeta på välrenommerad ridskola med erfaren kompetent personal kan du även skaffa dig den kunskap och erfarenhet du behöver för att avlägga ett yrkesprov. 

Som diplomerad Svensk Ridlärare finns du med på Svenska Ridsportförbundets ridlärarlistor. På förbundets hemsida publiceras aktuell lista över ridlärare som har genomfört obligatorisk fortbildning varje år (gäller från 1 januari 2018, läs mer) samt nydiplomerade ridlärare.

Svenska Fellow
Högsta titeln inom ridlärarkåren. Här hittar du mer om detta: FELLOW

Vilka har titeln?
Diplomerade ridlärare (pdf)

International Group of Equestrian Qualifications (IGEQ)
Svenska Ridsportförbundets yrkesprov för ridlärare är också jämförbara internationellt, vilket underlättar för Dig som vill arbeta utomlands.

Det s.k. ”Level”-systemet är utarbetat av IGEQ och fungerar i ett 40-tal länder.
IGEQs Level I – III motsvarar de svenska SRL I – III.

Vill Du arbeta eller studera utomlands kan du beställa ett s k IGEQ-pass från  Svenska Ridsportförbundet, som visar vilken ridlärarnivå du innehar. Viss utbildning i annat land kan tillgodoräknas i Sverige för uttag av IGEQ-pass.

Tidigare titlar
Utbildning till Ridlärare har skett genom Svenska Ridsportförbundet (tidigare Ridfrämjandet) sedan mitten av 1950-talet. De yrkesverksamma ridlärare som tidigare finns i systemet har fått sin titel/nivå beroende på utbildning och bakgrund.

Om Du inte finns med på listan, och så önskar, är du välkommen att kontakta Lena Annergård, telefon 0220-456 13
e-post: lena.annergard@ridsport.se

TRÄNARE
Grenspecifik tränarutbildning som omfattar hästkunskap, ledarkunskap och pedagogik samt praktisk utbildning.

Förkrav: Diplomerad Hästskötare samt tävlingsmeriter i ”sin” gren enligt bestämmelser.

Riksanläggningarna:

Ridskolan Strömsholm

Flyinge

Wången


Senast uppdaterad: 2019-08-07

Våra utbildningar

Botkyrka RS kärlek

Mer information och anmälan

Läs mer
basutbildningen

Basutbildningen

Läs mer
Ridlärare-och-häst

Hästsportens Folkhögskola

För dig som vill arbeta med att utveckla människor och hästar.

Läs mer

Samarbetspartner

Annons