FOTO: Roland Thunholm

Att tävla ponny

Speciella regler gäller för ponnyer som ska tävla, angående mätintyg och chipmärkning.

Oavsett om Du rider ponny eller häst gäller samma regler angående licenser, både för hästen/ponnyn och för Dig som ryttare. Läs mer i Licensguiden.

Regler för olika cuper, serier m.m. hittar du under respektive gren i toppmenyn.

Mätintyg

Från inbjudningstävling och uppåt krävs att ponnyn har ett svenskt mätintyg samt en licens.

Innan licens kan lösas måste ponnyn

  • vara chipmärkt (om ponnyn är av travarras gäller frysmärkningsnummer)
  • vara registrerad i avelsföreningen för den ras ponnyn tillhör.
    Är ponnyn av okänd härstamning, ska den registreras hos Svenska Hästavelsförbundet www.svehast.se.
  • För tävling krävs att ponnyn har mätintyg utfärdat av Svenska Ridsportförbundet vid godkänd mätstation.

Mätning - från den 1 januari 2012 gäller:
Från och med 2012 gäller att mankhöjden anges i centimeter. En centimeter avdrages för sko om ponnyn är skodd. Två mätpersoner godkända av SvRF samt en veterinär ska närvara.
För att få tävla en ponny i Sverige på elittävlingar och lägre så måste samtliga ponnyer ha ett svenskt gällande mätintyg. Det innebär att samtliga utländska ryttares ponnyer oavsett vilket land det kommer ifrån, måste ha ett gällande svenskt mätintyg för att få tävla i Sverige.
Jordbruksverket som är den myndighet i Sverige som ska se till att Djurskyddslagen och dess förordningar efterlevs säger att enligt § 3 lagen (2007:629) så måste samtliga ponnyer som tävlar på elittävlingar och lägre behandlas lika. Det innebär att samtliga ponnyer måste ha ett svenskt gällande mätintyg.

Mätreglemente för ponny (Reglemente med anvisningar för mätning av ponnyer för Svenska Ridsportförbundet TR I mom. 164) (pdf)

Svensk standardskoning - Svenska Hovslagarföreningens hemsida

För trav och avel kan andra bestämmelser gälla.

Lista på kliniker och godkända ponnymätfunktionärer (pdf)

För att söka upp kommande mättillfällen så är tillvägagångssättet detsamma som vid sökning av tävlingar d.v.s. det är i tävlingsdatabasen som mätdagarna finns. För att kunna boka in en ponny till en mätning så måste ponnyn finnas i tävlingsdatabasen.
Så här bokar du tid för mätning i tävlingsdatabasen

Om er ponny inte redan finns i tävlingsdatabasen så finns information om hur ni går tillväga för att registrera den HÄR (pdf)

Information gällande mätning på ridskola
Ridskola som beviljas dispens för mätning av ponny i hemmiljö har möjlighet att kontakta någon av de ansvariga mätpersonerna som finns på listan (se ovan) för att få mätning genomförd. Dispensansökan (pdf)

Mätpersonerna mäter enligt detta dispensförfarande i mån av tid och efter överenskommelse med ridskolans ansvariga. En ridskoleponny som mäts enligt detta dispensförfarande som sedan säljs och därmed får andra ägar/ryttarförhållanden måste mätas om på klinik enligt mätreglementet. Regler mätning av ridskoleponny  (pdf)

Chipmärkning

Alla ponnyer som tävlar (gäller ej häst) från och med inbjudningstävling och högre vara chipmärkta.
På tävlingsplatsen skall ponnyns chipmärkning kunna styrkas efter förfrågan genom uppvisande av giltigt mätintyg. Stickprov med scanner/avläsare kommer att ske på tävlingsplatserna.

OBSERVERA

  • Chipnummer och frysmärkningsnummer får endast fyllas i på mätintyget av en chipmärkare, veterinär eller mätperson.
  • Karenstid för chipmärkning vid tävling är 96 timmar, vilket betyder att ponnyn ej får tävla inom 96 timmar efter att chipmärkningen är gjord.
  • Alla ponnyer skall från och med 1 januari 2006 vara chipmärkta vid mätning för årsintyg/slutintyg. 

Vid köp av ponny (rekommendation)

Begär avläsning av ponnyns chip och kontrollera att det överensstämmer med ponnyns pass och mätintyg.

Intresserad av ponnygalopp?

Ponnygaloppen finns numera inom Galoppförbundet, läs mer på unggalopp.nu


Senast uppdaterad: 2019-01-08
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons