Jens Fredricson är en av huvudlärarna i Talangutvecklingen.

Dags att söka till talangutveckling nivå 3

2015-04-04

Är du mellan 16 och 25 år, rider hoppning, dressyr eller fälttävlan så är det dags att söka till Svenska Ridsportförbundets Talangutveckling nivå 3. Utbildningen genomförs under hösten och våren på Strömsholm och Flyinge.

Du som vill söka till talangutvecklingen ska rida hoppning på 1,35-1,40-metersnivå, eller dressyr på MsvA elelr Intermeidiare I-nivå eller fälttävlan på tvåstjärnig nivå.

Antagningsprov med intervju och ridprov äger rum i maj. Sista dag att ansöka till Talangutveckling nivå 3 är den 20 april. Ansökan sker på denna blankett som skickas till ditt distrikt. Kontaktuppgifter till distrikten finns HÄR
Första träffen i Talangutvecklingen äger på Strömsholm i augusti.

Här nedan kan du läsa mer om Talangutveckling nivå 3. Tycker du att det låter intressant ska du skicka din ansökan till ditt distrikt, samt ett personligt brev till Daniel Bergqvist, ansvarig för Talangutveckling, på Svenska Ridsportförbundets kansli.

Sista ansökningsdag 20 april 2015.

 

Talangutveckling Nivå 3 (central)

I Talangutvecklingsplan (pdf) kan du läsa mer om de olika stegen

Ansvarig för utbildningen är Svenska Ridsportförbundet med Ridskolan Strömsholm som genomförare.
Finansiering av utbildningen är till viss del egen finansiering av ryttaren samt medel från Idrottslyftet

Målsättning:
Att skapa förutsättningar för fördjupade tekniska färdigheter samt specialiserad fysisk träning för ryttaren.
Ge grundläggande kunskaper inom träningsfysiologi för häst, idrottspsykologi, medieträning samt individuell tränings- och tävlingsplanering.
Fördjupad kunskap och förståelse för faktorer som påverkar hästens välmående.
All träning och aktivitet ska utgå ifrån ”Ridsporten Vill” och genomsyras av ridsportens ”Code of Conduct” samt Svenska Ridsportförbundets ledstjärnor.

Ryttarna ska efter genomförd utbildning vara väl förberedda för att kunna söka fortsättning inom Ridsportens plan för ryttarutveckling nivå 4.

Målgrupp
Ryttare 16-25 år
Utbildningsnivå deltagare:
Hoppning    135-140cm
Dressyr    MsvA/Int1
Fälttävlan    CNC 2*

Huvudlärare:
Hoppning – Jens Fredricsson
Dressyr – Louise Nathorst
Fälttävlan – Jan Jönsson
Huvudlärare arbetar med sitt respektive team både i undervisning samt vid planering

Antagningsprocess
1.    Ryttaren fyller i ansökningsblankett och skickar till sitt distrikt
2.    Distriktet sammanställer ”sina” ryttares ansökningar och nominerar till Svenska Ridsportförbundet centralt
3.    De ryttare som kallas till antagningsprov kontaktas och uppmanas genomföra en psykologisk prestationsprofil via Johan Plates hemsida. Resultatet tas med till antagningsprov eller skickas i förhand till Svenska Ridsportförbundet.
4.    Antagningsprov med intervju och ridprov genomförs och därefter meddelas ryttarna om vilka som erbjuds plats i utbildningen. 

Så här ansöker du som ryttare
1.    Fyll i ansökningsblanketten och skicka till ditt distrikt (med länk till blankett)
2.    Skriv ett personligt brev där du kort beskriver vem du är, hur din situation runt hästarna ser ut idag och på vilket sätt du tror att detta projekt skulle hjälpa dig att utvecklas. Detta brev skickas direkt till Daniel Bergqvist på Svenska Ridsportförbundet, Ridsportens Hus, 734 94 Strömsholm, eller per e-post.
3.    När ansökan (blankett och personligt brev) är komplett hos Svenska Ridsportförbundet får ryttaren en bekräftelse.
4. Sista dag för ansökan är 20 april 2015.
5.    När ansökningstiden gått ut kallas ett begränsat antal ryttare till antagningsprov på antingen Flyinge eller Strömsholm.

Genomförande utbildningen
•    Två regioner, Strömsholm och Flyinge
•    8 hopp-, 4 dressyr- och 4 fälttävlansryttare per region.
•    5 delkurser á två dagar med uppsutten träning samt teoretisk undervisning
•    1 coachingdag där tränaren är med på tävling
•    Varje ryttare har två hästar i programmet, en unghäst och en äldre tävlingshäst

Tidsschema (preliminärt):
Maj 2015 - Antagningsprov
Augusti 2015 - Första delkursen (Avsutten på Strömsholm för samtliga antagna ryttare)
Oktober 2015 - Andra delkursen
November 2015 - Tredje delkursen
Februari 2016 - Fjärde delkursen
Mars 2016 Femte delkursen
Maj/Juni 2016 - Coachingdag där tränarna är med på tävling
Maj/Juni 2016 - Avslutning

Fokusområden enligt talangplanen:           
Fördjupad teknisk färdighetsutveckling   
Fördjupad hästkunskap/omsorg
Fysträning för ryttare
Etik och moral
Kostlära
Grundläggande individuell tränings- och tävlingsplanering
Grundläggande idrottspsykologi           
Grundläggande träningsfysiologi
Grundläggande kunskap i antidopning
Grundläggande kunskap i media och kommunikation

Kontakt
Daniel Bergqvist, Svenska Ridsportförbundet 0220-456 08, e-post

Fram till 15 april är ansökan till andra omgången av ATG Hopp och Talang öppen. Läs mer nedan

Ladda ner mer information

  1. Blankett nominering 2015
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons