FOTO: Svenska Ridsportförbundet

Inverkansbedömd terrängritt

Inverkansbedömd terrängritt (tidigare Stilbedömd terrängritt)
Uppdaterad efter ändringar gjorda den 6 maj 2015

Inverkansbedömd terrängritt är en tävlingsform som bedömer ryttare eller häst under ett kortare terrängprov. Inverkansbedömd terrängritt kan arrangeras i två olika former: Inverkansterrängritt eller Terränghästprov.
Inverkansbedömd terrängritt är en tävlingsform utan momenten hoppning och dressyr och ska alltså inte förväxlas med stilfälttävlan på till exempel ponny-SM. I Inverkansbedömd terrängritt bedöms ryttarens inverkan i ritten medan Terränghästprovet är en bedömning av hästens lämplighet för ridning i terräng. Inverkansbedömd terrängritt ingår i den långsiktiga satsningen mot landslag i världsklass.

Bakgrund
Tyska ridsportförbundet upplevde att mästerskapsresultaten var dåliga under 80-talet och menade att det saknades grundutbildning. Förbundet tog då ett grundläggande grepp och införde ett system för stilbedömning i samtliga grenar i lägre klasser med syfte att få till en bättre ridning. Under våren 2011 åkte en grupp svenska fälttävlanstränare till Tyskland för att granska och lära sig det tyska systemet. Hösten 2011 gjordes en testtävling i Hermanstorp, vartefter tävlingsformen kunde föras in i Tävlingsreglementet (TR), Ridsportförbundets regelverk, 2012 för tävlingar.

Arrangemang
Stilfälttävlan/terränghästprov kan med fördel arrangeras några veckor före den vanliga tävlingen. Stilfälttävlan/terränghästprovet är väsentligt enklare att anordna inte minst med tanke på sekretariat, resultatredovisning och funktionärer. Därtill faller dressyren och banhoppningen bort. Det är också en lämplig tävlingsform att starta upp med för den arrangör som siktar mot att arrangera fälttävlan.

Tävlingsformer
- Inverkansbedömd terrängritt (IT) = Bedömning av ryttaren
- Terränghästprov (TH) = Bedömning av hästen

Klassindelning
Hästarna bedöms om de 4-6 år i Terränghästprov i klasserna TH80, TH80, TH100.
Ryttarna bedöms om hästen är 7 år eller äldre i inverkansbedömd terrängritt
- På häst i klasserna IT80H, IT90H, IT100H
- På ponny i klasserna IT60P, IT70P, IT80P, IT90P
Ponnyn måste vara 4 år eller äldre.

TERRÄNGHÄSTPROV FÖR KVAL TILL 4, 5 ELLER 6-ÅRSCHAMPIONAT MED BREEDERS TROPHY
Kvalificering till Breeders och kräver resultat från terränghästprov (TH), därför är det viktigt att arrangörer har dessa klasser med i sin proposition. (För att arrangera TH krävs endast att ni lägger till dessa klasser – inverkansdomaren byter då protokoll, från ST till TH, och bedömer hästens egenskaper i terrängen och inte ryttarens inverkan. Ni som idag har en ST80H, ST90H eller ST100H och vill öppna upp för Breederskval lägger bara till TH80, TH90 eller TH100).

Ändringar i TR, kursiv skrift, beslutade av Fälttävlanskommittén den 27 mars 2012

3.1.2 Inverkansbedömd terrängritt ponny Arrangeras i klasserna ST60P, ST70P, ST80P, ST90P Ponnyn måste vara 4 år eller äldre

3.2.1 TH100 Öppen för hästar 4-6 år gamla, startberättigade i H100 Öppen för ponny 4 år eller äldre, startberättigade i P* eller ha genomfört 4 TH90. Ponnyn får ridas av överårig ryttare (Mom 192 Oproportionerligt ekipage).

3.2.2 TH90 Öppen för hästar 4-6 år gamla Öppen för ponny 4 år eller äldre. Ponnyn får ridas av överårig ryttare (Mom 192 Oproportionerligt ekipage).

3.2.3 TH80 Öppen för hästar 4-6 år gamla Öppen för ponny 4 år eller äldre. Ponnyn får ridas av överårig ryttare (Mom 192 Oproportionerligt ekipage).

Bedömningens genomförande
- En men helst två domare som sitter tillsammans och avger ett betyg. Gärna från en upphöjd plats så att i princip alla hinder kan observeras.
- I inverkansbedömd terrängritt ingår delarna: Sits, inverkan och anridning.
- I Terränghästprov ingår delarna: Galoppförmåga, hoppförmåga och ridbarhet.
- Ett samlat betyg ges för hästen eller ryttaren. Kommentarer kan ges för enskildheter om domarna vill.
- Avdrag enligt TRIV mom 497.

Mål och syfte med inverkansbedömd terrängritt
- Att få ryttarna att stå i rätt position i lätt sits
- Få en förståelse för terrängridning
- Uppmana till terrängträning
- Utbilda ryttarna från grunden i ridning på olika hindertyper
- Lära ryttarna att rida i rätt tempo
- Kunna inverka på hästen i lätt sits
- Kunna rida terrängen i harmoni och balans

Ledord och bedömningsgrunder för inverkansbedömd terrängritt
Sits
• Det vill säga en lätt sits med hästen i balans, lösgjord, med stabilitet och viss samling i ”uppförsbacke” d.v.s. ej lång och flack anpassad för situationen. Som i dressyr men med balansen i stigbyglarna ej i sätet. Med tydligt kortade stigbyglar och med sätet nära sadeln. • Lätt sits är inte: Sitta ned, sätet högt över sadeln, överkroppen framåtlutad, sätet i sadeln trots korta stigbyglar, stå över hästen, kapplöpningssits.
• Lätt sits är: En flexibel balanserad kroppshållning nära sadeln där ryttaren lätt kan följa hästen vid större rörelseändringar.
• Domaren kan bedöma om ryttaren är i balans i lätt sits om man tänker sig ryttaren utan hästen och denne då fortfarande är i balans i stigbyglarna. Ryttarens tyngdpunkt skall vara centrerad över hästen i alla situationer, t.ex. även i upp- och nedhopp dvs. en följsam sits där hästen arbetar genom ryggen i alla moment.

Inverkan
• Att i lätt sits ha kontroll, d.v.s. en fungerande kommunikation mellan häst och ryttare med rytm och harmoni där hästen är balanserad framför skänkeln. Rytmen skall bibehållas vid tempoväxlingar, vilket är speciellt viktigt före och efter hinder.
• Fungerande framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper med kontroll och inverkan på tempot. Inverkan skall minska ju mer ryttaren närmare sig avsprånget till hindret vilket i sin tur leder till en lösgjord häst med bra språng. En bra inverkan leder till en harmonisk ritt och upplevelse för ryttaren.

Anridning
• Anridningen bedöms genom att titta på taxering, tempo och vägval mot hinder.
• Rätt tempo för de olika delarna av banan och hinder.
• Att hästen är i balans i svängarna.
• Känsla för avståndsbedömning. Korrekta vägar.

Mål och syfte med terränghästprov
- Förbättra utbildningen och träningen av unga fälttävlanshästar
- Få mer och bättre terrängerfarenheter för unga fälttävlanshästar
- Selektion av unga hästar lämpliga för fälttävlanssporten - Marknadsföring av unga svenskuppfödda fälttävlanshästar
- Uppmuntran för uppfödare

Ledord och bedömningsgrunder för terränghästprov med unga fälttävlanshästar
Den unga fälttävlanshästen skall utbildningsmässigt vara på rätt väg och uppvisa en harmonisk och rytmisk ritt.

Ridbarhet
• Acceptera hjälperna, framåtdrivande, förhållande och vändande hjälper med bibehållen balans. Banan skall kunna ridas med ett stöd i handen med en anpassad och rytmisk galopp. Tydlig självbärighet i jämnvikt.
Hoppförmåga
• Framåtbjudning med självförtroende. Balans med användandet av ryggen. Rörlighet och elasticitet.
• Bra koordination med en god benteknik.
• Balanserad med säker landning.
• Säker hoppning med god taxering och benteknik. Bedöms ha god kapacitet. Galoppförmåga
• Bra bjudning i galoppen som skall vara vägvinnande, lätt och ekonomisk samt effektiv med ett brett register. Galoppen skall dessutom ha ett register med accelerationsförmåga med ett tryck bakifrån.

Banor
- Ett fält av 1,5 - 2,5 ha är lämpligt med översikt av banan så att domarna i stort sett kan se alla hinder från samma plats
- Mjuka svängar och utbildande bana eftersträvas som bygger ryttare och hästars förtroende - Olika typhinder enligt gängse normer
- Inga alternativa hinder
- Hela banan betraktas som straffzon
- Självförtroende, mod, balans och koordination skall prövas
- Ansvarig för byggandet enligt TRIV mom. 497
- Banornas längd, antal hinder mm enligt TRIV mom. 497


Senast uppdaterad: 2019-03-27

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons