FOTO: Ulf Lonäs

Så går det till


Distansrittens kärnvärden är:

- Horsemanship
- Uthållighet
- Utmaning
- Samspel
- Naturlighet
- Gemenskap

I distansridning kan man kombinera glädjen av att rida i skog och mark med lusten att tävla och konkurrera.

I distansridning ingår ett stort mått av kunskap om din häst och om hur du bäst tränar den och dig själv för uthållighet, snabbhet och förmåga att ta sig fram i varierande terräng.

Distansridning innebär ridning över längre sträckor som mestadels rids på tid, först i mål vinner. Undantag finns, oftast som s.k. clear rounds eller prova på, vilka rids inom förbestämda tidsramar - minimi- och maximitid, och syftar till utbildning av ryttarna inför kommande tävlande. 

Det finns även TE-tävling där relation hastighet och puls avgör placeringen. 

I Sverige tävlas det på distanser upp till 160 km som rids under en och samma dag men det kan också förekomma tävlingar som pågår under flera dagar.

Distansridning är en sport som engagerar inte bara häst och ryttare utan också en eller flera medhjälpare som under ritten och i vilopauserna servar (groomar) häst och ryttare med vatten och annat. Tävlingarna pågår också under långa tider så det är tillfällen till många sociala kontakter både för ryttare och medhjälpare.

distansritt1
Foto: Marianne Eriksson

Först i mål på snabbast tid vinner...

- Ja om hästen är godkänd i den så kallade veterinärbesiktningen.

Före under och efter tävlingen ingår nämligen i tävlingsmomentet att hästen gås igenom av veterinär för att tävlingen ska genomföras under rättvisa förhållanden och att ingen ska driva sin häst för hårt eller med eventuell skada som inte ryttaren uppmärksammar i tävlingsivern.

I samband med veterinärgenomgången tas hästens puls som på kortare banor inte får överstiga 60 slag per minut. På tävlingar 80 km eller längre får hästens maxpuls inte överstiga 64 slag per minut.

En tävling delas in i delsträckor som inte får vara längre än 40 km och den sista sträckan under en tävling ska inte överstiga 20 km. Mellan varje delsträcka läggs en vilotid, en så kallad "grind" in.

I grinden kan häst och ryttare få en stunds återhämtning men först ska hästen pulsas och genomgå den obligatoriska veterinärbesiktningen.

Tävlingsklockan går hela tiden från att starten gått till att hästens ryttare anger att den vill ha pulsen tagen i grinden, tiden antecknas noga och om pulsen då understiger den gällande för tävlingen så börjar därefter den obligatoriska pausen, vari också ingår veterinärgenomgången.

Tiden för den obligatoriska vilan är på nationella tävlingar ofta 30 minuter men kan variera efter vad arrangören bestämt eller om väderförhållanden under tävlingsdagen så påbjuder.

I samband med att pulstiden är antecknad beräknas också tiden när vilan tar slut och ekipaget åter rider ut på banan. Om en ryttare av någon anledning behöver längre vilotid till sitt förfogande så går det bra men ridtiden startar ändå vid den beräknade vilotidens slut.

Vid målgång är det först över mållinjen som gäller och klockan stannar då för respektive ekipage. Därefter kan man i lugn och ro ta hand om sin häst innan det är dags för hästen att veterinärbesiktas igen. Efter målgång har man 20 minuter på sig att visa hästen för veterinär och då tas också pulsen som återigen måste vara inom gränsvärdet. Att tiden här också antecknas har ingenting med tävlingstiden att göra utan är en kontroll av att hästen gås igenom inom 20 minuter.

vet check distans
Foto: Marianne Eriksson

Innan tävlingen startar får ryttaren tillgång till karta över hur de olika sträckorna är dragna. Vid den obligatoriska bangenomgången som sker före tävlingens början ger arrangören ytterligare information. Varje slinga är markerad och arrangörerna kan valfritt välja hur deras respektive bana markeras, markeringen kan bestå av pilar, snittslar, rektangulära markeringar eller kalk.

I samband med startanmälan vid ankomst till tävlingsplatsen får varje ryttare i sitt ryttarkuvert också ett veterinärkort som sedan ska följa hästen vid alla veterinärgenomgångarna.

På veterinärkortet är angivet ett flertal punkter som veterinären går igenom och som protokollförs. Hästen travar också upp på en 40 meter lång sträcka i samband med varje genomgång. Ryttaren eller hästens medföljare i grinden kan ställa frågor till veterinären i samband med genomgången för att hålla sig informerad om hur hästen mår. Det är ryttarens ansvar att se till att ha med nödvändiga papper till veterinärgrindarna vilket annars kan fördröja tiden för ryttaren.

Det är också obligatoriskt att hästen ska ha en gul bok/tävlingsbok som ska följa hästens hela tävlingshistorik. Gula boken ska alltid lämnas vid första veterinärinspektion och återfås i sekretariatet efter avslutad tävling.

Gula boken/tävlingsboken finns att köpa hos Svenska Ridsportförbundet.

Tävlingarna övervakas av ett domarteam som har till uppgift att se att allt går juste och rättvist till. Innan tävling har arrangören kontakt med domarna om hur allt är tänkt att arrangeras, hur banorna är markerade, hur logistiken på tävlingsområdet är tänkt att fungera osv. Domarna samarbetar också i hög grad med veterinärerna.

Veterinärerna är ansvariga för djurskyddet och det är de som avgör om hästen är godkänd eller ej och deras beslut kan ej överklagas. Det är domarna som verkställer eventuella uteslutningar och ansvarar för att reglerna för tävlingen följs i alla moment.

distansritt2
Foto: Marianne Eriksson

För att börja tävla i distansridning behöver du vara medlem i en till Svenska Ridsportförbundet ansluten ridklubb. Klubben hjälper dig att ta Grönt kort, vilket krävs för att du ska få lösa licens. Du själv behöver ha licens även om det är en prova-på-tävling du ska rida. Det vill säga en prova-på som rids på en arrangerad tävling. Det är också bra att ha licens då det ingår ett försäkringsskydd i licensen.
>> Mer information om licenser finns här

Ta hjälp av andra. Inom de flesta distrikt finns grenledare för distansritt som gärna hjälper dig att komma vidare. Distansryttarna är oftast hjälpsamma om du ställer frågor till dem men det finns också professionella tränare som gärna hjälper både nybörjare och avancerade ryttare.
>> Kontakta dem gärna

Läs på regelverket noga: Du behöver känna till både TR I, Allmänna TR, och TR VI, Distansens TR.
>> Här hittar du alla TR (Tävlingsreglementen)

Aktuella tävlingar hittar du lätt i Tävlingsdatabasen, TDB, eller under fliken Distansritt/Tävling.

distansritt3
Foto: Marianne Eriksson

När du tävlat distansridning under lång tid kanske det blir aktuellt att tävla internationellt. I Sverige arrangeras årligen några internationella tävlingar, vilket är ett bra tillfälle att prova på innan man beger sig utomlands.

På internationella tävlingar gäller ett annat regelverk än vårt nationella TR. Det är viktigt att du även känner till det internationella reglementet. All information om detta och hur du hittar tävlingar utomlands mm finns på internationella förbundets hemsida www.fei.org

distansritt4
Foto: Marianne Eriksson


Senast uppdaterad: 2019-05-21
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons