Arrangörsträff för distansrittsarrangörer

2019-09-10

Lördagen den 12 oktober 2019 bjuder distanskommittén in till arrangörsträff för distansrittsarrangörer 2020.

Plats:
Strömsholm

Program:
Ankomstfika från kl 10:30.
Start kl 11:00.

Vi ägnar tiden fram till kl 12:15 åt diverse aktuella frågor och information då vi bryter för lunch. Under lunchen har ni möjlighet att diskutera med varandra om eventuella ändringar/byte av tävlingsdag vid olyckliga krockar.

Kl 13:30 samlas vi igen och går igenom tävlingsterminen med syfte att få till en så bra termin som möjligt och som alla är nöjda med. Vi håller på så länge vi anser att det behövs och avslutar därefter med fika.

Har du frågor som du vill ska tas upp vänligen skicka dem till Gitz Johansson på gitz.johansson@telia.com

Träffen är kostnadsfri för en person per arrangerande klubb som ansökt om tävling 2020.
Om någon mer från klubben vill vara med, eller någon intresserad (i mån av plats) är avgiften för dessa 250 kr/person. I avgiften ingår fm-fika, lunch och em-fika. Resa och eventuell övernattning bekostas av deltagaren.

Avgiften betalas in på Ridsportförbundets bankgirokonto 167-5115, ange obj 3604 och att det är arrangörsträffen det gäller. Pengarna skall finnas på kontot senast den 4 oktober. Anmäld deltagare som uteblir faktureras avgiften. För anmäld deltagare som uteblir blir klubben betalningsskyldig med 250 kr/person.

Uppställningen över ansökta tävlingar skickas ut till klubbar som sökt tävlingar efter ansökningstidens utgång den 15 september. Om olyckliga krockar – ha alternativt tävlingsdatum i beredskap, med denna framförhållning finns det gott om tid att diskutera detta.

Anmälan till arrangörsträffen senast den 4 oktober
till Gitz Johansson, 070-321 26 86 eller mail gitz.johansson@telia.com Ange: Klubb, deltagarens namn, telefon och mejladress. Behöver någon särskild kost, ange detta. Svarar också på frågor inför träffen. Om du anmäler via mejl skickas bekräftelsemejl att anmälan kommit fram.

Välkomna!
Svenska Ridsportförbundets distanskommitté
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida

Huvudsponsor

Förbundssponsorer

Sponsorer

Samarbetspartner

Annons