Ryttare och dopning

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna. Här hittar du mer information och länkar som är bra att hålla koll på.

Hur arbetar Svenska Ridsportförbundet mot dopning?
Här kan läsa programmet mot dopning.

 Svenska Ridsportförbundets antidopningsprogram  (pdf)
Här hittar du Svenska Ridsportförbundets handlingsplan mot dopning:
Handlingsplan och Checklista 2019

Röd-gröna listan
Röd-gröna listan omfattar endast läkemedel som saluförs i Sverige för humant bruk. Det finns ingen motsvarande lista för kosttillskott som räknas som livsmedel.
> Till listan

Kosttillskott
RF avråder från bruk av kosttillskott, annat än på rent medicinska grunder. Det finns inget vetenskapligt stöd för att idrottsutövare med normal kosthållning har behov av extra kosttillskott.
> Läs mer

 

Dispenser
Dispensreglerna har tillkommit för att idrottsutövare, som av medicinska skäl måste använda dopingklassade läkemedel, ska kunna utöva sin idrott. Dispensreglerna är inom svensk idrott anpassade till kraven i World Anti-Doping Code.
> Läs mer och sök dispens

Dopinglista
Här hittar du WADA:s dopinglista

Antidopningsreglementet - antidopingregler
Alla idrottsutövare och ledare är skyldiga att känna till dopingreglerna.
> Läs dem här

Vaccinera klubben
Har du funderat på om det finns risk för att någon i din idrottsförening skulle kunna dopa sig? Skulle det kunna ske av misstag? Hur skulle ni göra då? Har ni någon antidopingplan att ta hjälp av?
Klubben kan söka pengar från Idrottslyftet för "vaccinationen".
> Följ några enkla steg för att vaccinera din klubb mot doping

Ren Vinnare
Nu finns det en e-utbildning i antidopningsfrågor kallad ”Ren Vinnare”.
- Jag har själv gjort den. Den var mycket bra. Jag uppmanar både ryttare och alla i teamet kring ryttaren att genomföra utbildningen, säger hoppningens förbundskapten Henrik Ankarcrona.
Gör utbildningen på Renvinnare.se.

Tänk efter före
> För dig som vill undvika doping

Dopingkontroll
Dopingkontroller genomförs såväl i samband med tävling som vid träning. Dopingprov kan även tas vid andra tillfällen, t ex genom hembesök. I Sverige utförs kontrollerna av RF:s legitimerade dopingkontrollfunktionärer.
> Läs mer här

Bestraffning
Idrottsutövare som gör sig skyldig till doping, eller den som hjälper en idrottsutövare att dopa sig, kan bestraffas enligt RF:s stadgar. Dömande instans är RF:s Dopingnämnd och som åklagare fungerar RF:s Dopingkommission.
> Läs mer här

På Riksidrottsförbundets hemsida finns all info om doping samlad.

Dopningstips

Svensk Antidoping, Riksidrottsförbundet, har en webbaserad tipsfunktion, Dopingtips. Här kan vem som helst som misstänker dopingaktiviteter inom idrotten lämna information anonymt. Tipsaren kan också föra anonym dialog med Svensk Antidoping.

>> Lämna ditt anonyma tips här

170901_PuffGIF_dopingtips


Senast uppdaterad: 2019-06-27
förstasidan

VM Tryon 2018

Till vår VM-sida
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer

Samarbetspartner

Annons