FOTO: Mikael Sjöberg

Statistik och kortfakta om ridsport

 • Fritid och tävling för en halv miljon svenskar
 • Sveriges näst största ungdomsidrott (7-25 år), bara fotbollen är större, baserat på LOK-stöd (RF, 2015).
 • Den sjätte största sporten i Sverige totalt, sett till antal aktiva i idrott (RF, 2015).
 • Ridsporten har högst andel kvinnor (90%) av alla Sveriges idrottsförbund (RF, 2015)
 • En av de största sporterna för personer med funktionsnedsättning.
 • Cirka 5 miljoner ridtimmar genomförs varje år på landets ridskolor (2014).
 • Svenska Ridsportförbundet har drygt 153 400 medlemmar, varav 90% tjejer (2016).
 • 125 000 motions- och lektionsryttare.
 • 4 000 ryttare med funktionsnedsättning.
 • 895 klubbar (2016).
 • Drygt 450 av klubbarna driver ridskola (2014).
 • Cirka 9 500 av hästarna, varav runt 60 procent ponnyer, är i tjänst på landets ridskolor (2011).
 • Nästan hälften av alla ridskolor erbjuder verksamhet för ryttare med funktionsnedsättning.
 • 216 395 utbildningstimmar under 19 789 arrangemang med totalt 156 071 deltagare. Det placerar ridsporten på andra plats, bakom fotbollen, vad gäller studieverksamhet inom RF:s medlemsorganisationer (Utbildningsmodulen/SISU Idrottsutbildarna 2015).
 • Ridsporten är öppen för och har aktiva i alla åldrar.
 • Inom alla grenar utom voltige tävlar män och kvinnor - pojkar och flickor - mot varandra på samma villkor.
 • 19 ridsportdistrikt från norr till söder.
 • Ridsportförbundet driver en omfattande verksamhet för utbildning av ideella ledare.
 • De flesta förtroendevalda är kvinnor.
 • Det finns aktiva ungdomar (under 25 år) i alla beslutsgrupper från lokal till central nivå.
 • Värdet av det ideella arbetet inom ridsporten uppskattas till 280 miljoner kronor årligen (2012)
 • Utbildar årligen runt 500 ungdomsledare och 50-60 ridledare.
 • Anordnar årligen yrkesprov för cirka 500 hästskötare och ca 70 ridlärare. (2015)

Tävlingsstatistik 2016

 • Drygt 378 700 tävlingsstarter inom ridsporten gjordes under 2016. Hoppning är den största grenen med 75%, dressyr 22%, fälttävlan 2% och övriga grenar 1%. Till övriga räknas paradressyr, körning, distansritt och working equitation. Inom körning tävlar man i enbet (en häst), par (två hästar) och fyrspann (fyra hästar).
 • Drygt 37 500 hästar med aktiv tävlingslicens 2016.
 • Drygt 29 600 ryttare med aktiv tävlingslicens 2016.

Senast uppdaterad: 2017-03-31
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons