FOTO: MIKAEL SJÖBERG

Ridsportens ledstjärnor

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor. 

Ledstjärnorna är inget projekt utan ett långsiktigt arbete som vi hoppas ska genomsyra varje del i din ridsportvardag och vara ett naturligt steg att i fortsättingen skapa en idrott med hög etik och moral. Vi har tagit fram två olika slags ledstjärnor; de som har med hästen att göra och de som gäller samspelet mellan dig och dina medmänniskor.

HÄSTEN

stjärnaJag hanterar hästen på ett sätt som jag kan stå för och som jag är stolt över inför omvärlden

stjärnaJag behandlar alla hästar med respekt

stjärnaJag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa

stjärnaJag tränar och tävlar i samspel med hästen och kräver inte mer än vad vi har förutsättningar att klara av

stjärnaJag ansvarar själv för att öka min kunskap och kompetens om hästen

MÄNNISKAN

stjärnaJag visar respekt för alla människor

stjärnaJag bekräftar och berömmer andra

stjärnaJag berättar öppet och tydligt om jag har olika uppdrag och roller

stjärnaJag är en god förebild för ridsporten

stjärnaJag tar ansvar och agerar om någon bryter mot våra regler


Dialogkarta värdefull vägvisare
Ett sätt att aktivt arbeta med ledstjärnorna är en så kallad dialogkarta, som tagits fram av Svenska Ridsportförbundet och som varje förening kostnadsfritt kan rekvirera från sitt ridsportdistrikt. Dialogkartan är ett sätt att få fart på samtalet och funderingarna över vad ledstjärnorna står för i just er förening. Målgruppen är framförallt förtroendevalda, ideella ledare och yrkesverksamma, men får gärna användas av alla målgrupper inom ridsporten.

Exempel på diskussionsämnen från dialogkartan:

  • "Jag ser till att hästen finns i en trygg- och säker miljö och jag reagerar om den far illa"
    - Vad innebär för dig en trygg- och säker miljö för hästen?
    - Har du sett någon häst fara illa? Vad hände? Hur reagerade du?
    - Hur kan du reagera när en häst far illa?
    - Inför andra och för dig, vilka negativa konsekvenser ser du om du inte reagerar? Vilka positiva konsekvenser ser du om du reagerar?

  • För en dialog kring hur ni som förening kan lyfta fram och uppmärksamma de medlemmar som är goda förebilder och som lever efter era ledstjärnor. Tänk på att hitta sätt som ger alla samma möjlighet och gärna tillfällen där ni kan uppmärksamma stora grupper eller tillfällen där många är med. Notera era punkter så att alla i föreningen kan ta del av dem.


Satsningen Värdefullt
SISU Idrottsutbildarna gör nu en utbildningssatsning på värderingsfrågor inom idrotten. Syftet är att få idrottsföreningar runt om i landet att samtala och fundera över vad som är vikigt och värdefullt inom barn- och ungdomsidrotten. Vi såg genast att våra ledstjärnor har samma fokus som Värdefullt-satsningen vilket gjorde valet lätt att koppla samman dessa satsningar. Ni väljer själva hur ni vill arbeta med Värdefullts olika områden, varför inte börja med dialogkartan kring Ledstjärnorna och sedan arbeta er vidare?

Kontakta er konsulent på SISU Idrottsutbildarna eller ditt ridsportdistrikt för mer information och stöd i ert arbete.


Senast uppdaterad: 2016-04-11
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons