FOTO: Mikael Sjöberg

Försäkring

Här hittar du information om de försäkringar som finns inom Svenska Ridsportförbundet.

Olycksfallsförsäkring för medlemmar

 Alla medlemmar i en förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet omfattas av en olycksfallsförsäkring via sitt medlemskap. Det är en trygghet och en medlemsförmån som vi kan erbjuda dig via vår huvudsponsor Folksam.

Försäkringen gäller vid olycksfallsskada som inträffar under:

 aktivitet anordnad av Svenska Ridsportförbundet, dess distriktsförbund, medlemsförening eller i samverkan med medlemsförening.
• enskild ridning och träning.
• direkt färd till och från verksamhet enligt ovan.

Om träning/tävling anordnas på annan ort än hemorten (även utomlands) gäller försäkringen också under resor och vistelse i samband med sådan resa.

Den försäkring som tidigare ingick i tävlingslicensen har ersatts av den nya gemensamma olycksfallsförsäkringen med bättre villkor

Så anmäler du en skada
Är du medlem eller målsman och vill anmäla en olycksfallsskada? Ring 0771-950 950 – säg att du är medlem i Svenska Ridsportförbundet. Du kan också anmäla olycksfallsskada på folksam.se/ridsport

 

RF Föreningsförsäkring Bas

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF.

Som namnet antyder ger försäkringen ett basskydd för föreningen. Det ankommer på styrelsen att kontrollera om försäkringen måste utökas. Notera att denna försäkring inte omfattar föreningens egendom.

Detta ingår i RF Föreningsförsäkring Bas:

Ansvarsförsäkring   
Utökad Ansvarsförsäkring för icke idrottslig verksamhet      Ny fr.o.m. 1 maj 2019
Styrelseansvarsförsäkring       Ny fr.o.m. 1 maj 2019
Rättsskyddsförsäkring   
FörmögenhetsbrottsförsäkringB
Kristerapi    
Patientförsäkring   
Olycksfallsförsäkring för ideella* ledare, tränare, domare, funktionärer och förtroendevalda
*Med ideell avses att individen som högst haft en ersättning/arvode motsvarande ½ BB/år för sina insatser/uppdrag från samma uppdragsgivare.

 Försäkringens del om olycksfall avser inte aktiva idrottsutövare. Svenska Ridsportförbundets enskilda medlemmar omfattas av olycksfallsförsäkring enligt information övest på denna sida. 

Läs mer på Folksams hemsida

RF Föreningsförsäkring utökat skydd

För de föreningar som äger egendom finns RF Föreningsförsäkring Mellan, Mellan plus eller Stor (beroende på behov). Dessa försäkringar bekostas av föreningen själv.
Exempel på egendom som kan ingå i dessa försäkringar:
Byggnad/er, Idrottsutrustning, Teknisk utrustning, Markanläggning

Egendomen försäkras mot händelser som
Brand, Inbrott, Vattenskada. 
Nu med lägre självrisk – 5 000 kr, i paketen RF Föreningsförsäkring Mellan och Mellan plus.   

Läs mer om både RF Föreningsförsäkring Bas och RF Föreningsförsäkring utökat skydd på Folksams hemsida

Försäkringar för licensierade tränare

Svenska Ridsportförbundet har tecknat en olycksfallsförsäkring för sina licensierade tränare hos försäkringsbolaget Folksam. Försäkringen gäller för tränaren endast vid undervisning/träning av elever när detta sker utanför ridklubbs regi. Försäkringen gäller även vid resa till och från aktiviteten.

Vid träning i ridklubbs regi omfattas tränarna av RF (Riksidrottsförbundets) Grundförsäkring.

Läs mer här


Senast uppdaterad: 2019-07-04
StrömsholmsHästmuseum

500 år av historia

Öppet varje dag i din mobil

Bilda en förening

Funderar Ni på att bilda en ridklubb? Så här kommer ni igång!

Läs mer
kastenman-iluster5

Jubileumsgalleri

1912-2012

Besök vårt galleri

Samarbetspartner

Annons