Märken som sporrar och inspirerar

Ridsportens ryttarmärken är kunskapsklassiker med en stolt historia. De första märkena infördes redan 1926. Idag finns åtta märken som tillsammans står för den samlade kunskap och de färdigheter som varje ryttare stegvis bör behärska i sin grundutbildning.

Nu har utbildningsplanen för ryttarmärken reviderats. Nyheter i korthet är:

  • Ryttarmärke I-V, fem märken istället för som tidigare fyra. Det nya märket blir blått.
    Brons-, silver- och guldmärkena finns kvar som tidigare.
  • Märke I-V ligger i enlighet med steg 1 i Talangplanen.
  • Nya program och bedömningsprotokoll för dressyr och caprilli.
  • I hoppning är det ny bedömningsform med inverkansridning.
  • Omarbetat teoriprov.
  • Terrängmärke - under revidering

Idén med ryttarmärkets utbildningsplan är att stimulera till allsidiga häst- och rid kunskaper inom fokusområdena: hästkunskap, ridlära, fysträning och kostlära, etik och moral samt ridning. Omfattningen varierar och provtagningen skiljer sig åt från märke till märke.

Ryttarmärkena – på alla nivåer – har som mål att hitta gemensamma nämnare för grundutbildningen i dressyr och hoppning. Ska ryttaren utvecklas på bästa sätt är det viktigt att ryttaren får en bred grundutbildning att utvecklas vidare från. Betoningen ligger på sits, balans och följsamhet och där igenom en möjlighet att utveckla sin inverkan i såväl dressyr som hoppning. Detta förutsätter väl utbildade, lämpliga hästar som tillsammans med ridläraren ger ryttaren de bästa förutsättningarna.

Föreningen måste inte ha ridskoleverksamhet för att anordna prov för ryttarmärken. Alla medlemmar – med eller utan egen häst – är välkomna att avlägga prov. För många ryttare är märkena i sin utformning perfekt att ha som måttstock oavsett om man rider på ridskolans hästar eller på egen häst.

Totalt finns åtta märken, Ryttarmärke I-V, samt brons, silver och guld. De första märkena kan ingå i ordinarie lektionstid. Ryttarmärke V är nytt och där ingår dressyr på LC-nivå samt hoppning på 0.90/LD-höjd enligt tävlingsreglementet för stilbedömning.

Ryttarmärkets utbildningsplan för märke I-V utgör grunden för ridsportens plan för talangutveckling nivå 1.

Läs mer i Utbildningsplan för Ryttarmärken (pdf)

Här finns program, banskisser och protokoll

Nya märken kan beställas via Shopen

Frågor angående ryttarmärken besvaras av Lena Annergård, lena.annergard@ridsport.se

Vem får anordna märkesprov?
Alla föreningar anslutna till Svenska Ridsportförbundet har rätt att anordna märkesprov.

Vem får avlägga märkesprov?
Alla medlemmar i en av Svenska Ridsportförbundet ansluten förening har rätt att avlägga märkesprov.

I vilken ordningsföljd tar man ryttarmärkena?
Det finns inga krav på att ta de fem första märkena i någon viss ordningsföljd och märkestagningen kan starta på den nivå som passar ryttarens utbildningsnivå bäst. Däremot måste märkena av de ädlare valörerna tas i rätt ordningsföljd, det vill säga först brons-, sedan silver- och sist guldmärket.

Hur lång tid tar det?
Det är föreningens förutsättningar som sätter agendan för hur mycket tid som läggs på varje märkestagning.

Vår förening har märken hemma och har prov inplanerade, hur gör vi?
De föreningar som har märken hemma och jobbar från den tidigare utbildningsplanen fortsätter utifrån den och gör övergången till den nya utbildningsplanen när det passar föreningens planering och verksamhet.


Senast uppdaterad: 2019-02-12

Ladda ner mer information

  1. Ryttarmärken utbildningsplan webb
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons