Vi arbetar för hög kvalité i vår ridskoleverksamhet.
FOTO: Mikael Sjöberg

Framtidens ridskola säkrar kvalitén

Vi arbetar för hög kvalité i vår ridskoleverksamhet. Genom distriktens besöksverksamhet har Svenska Ridsportförbundet sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor.

Både  hästhållning, anläggningar och verksamheten synas i sömmarna. Två checklistor och två skyltar finns som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete.

Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet har en medlemsskylt.

Samtliga ridskolor besöks regelbundet och kan erhålla märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts.

  Medlemsskylt-2014Läs mer - Medlemsförening

Kvalitetsskylt-2014Läs mer - Kvalitetsmärkt ridskola

 

    
Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.

Är din ridskola kvalitetsmärkt?

Checklistor:

Hästhållning med kvalitet - checklistan för egentillsyn för ridskolor kan föreningen använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning.

Idrottsanläggning för Ridsport – checklistan är till för att underlätta arbetet och ge en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

Läs även:

Om besöksverksamheten

I förbundets 19 distrikt finns idag, i de flesta fall, besöksgrupper som regelbundet besöker föreningar. Varje distrikt ska ha en person som är besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga arrangeras av förbundet centralt.

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen och verksamheten är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid

  • nyanslutning och förprövning
  • regelbundna besök för rådgivning och kontakt
  • uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar
  • rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare

Frågor
Föreningen kan få svar på frågor om egentillsyn och kvalitetsmärkning hos det distrikt föreningen tillhör - besöksansvariga i distrikten


Senast uppdaterad: 2019-03-19
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons