FOTO: Stockholms Läns Ridsportförbund

Framtidens ridskola

Den svenska ridskolan är bra
Den svenska ridskolan ska bli bättre
Framtidens ridskola (pdf) ska bli bäst!

Svenska Ridsportförbundet har ansvar för den samlade ridsportens framtida utveckling.

Förbundets Ridskolepolicy  (pdf) har reviderats och förtydligats för att vara en grund för Svenska Ridsportförbundets Vision för framtidens Ridskola;
Den svenska ridskolan skall vara världsledande vad gäller att förmedla kunskap, social gemenskap och ett livslångt intresse för hästar och ridning.

Det här ska också leda mot den Framtida ridskolan.

  • En översyn av anslutningskraven för de föreningar som driver ridskola med tonvikt på säkerhetsaspekten. Svenska Ridsportförbundet ska ha en möjlighet att påverka så anläggningarna utformas till moderna, effektiva, trevliga och säkra ridskolor.
  • En samlad Hästhållningspolicy (pdf).
    - I flera dokument inom Svenska Ridsportförbundet beskrivs hur God hästhållning (pdf) ska vara. Grunden finns i Svenska Ridsportförbundets policy;
    Hästen skall värnas med kunnande, kärlek och omsorg
    - En samlad hästhållningspolicy ska vara densamma oavsett inom vilken disciplin hästen brukas och betona vikten av omsorg och omvårdnad i all hästverksamhet oavsett användningsområde. 
    Utbildningsgång för unghästar (pdf) - lektionshästar samt ridlägerhästar.   

Tillsammans ska vi utveckla den svenska ridskolan till att bli den framtida samlingspunkten för ridsport och hästkunskap. Alla, från nybörjaren till elitryttaren, ska kunna vända sig till ridskolan och ridklubben för att hämta kunskap. Ridskolan ska vara en ambassadör för ridsporten i samhälle och kommun.

Enstaka exemplar av skriften Framtidens Ridskola kan beställas kostnadsfritt via kansliet@ridsport.se


Senast uppdaterad: 2015-10-21
SvRF_Ridunderlag_framsida-2-liten

Unik guide om ridunderlag

Läs mer
Ridklubben en resurs bild

Ridklubben och kommunen

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att stärka dialogen mellan ridklubbar och landets kommuner. 

Läs mer

Samarbetspartner

Annons