Repkurs för överdomare & domare - hoppning

2018-11-07

Välkommen till repkurs för överdomare och domare - hoppning 27 januari 2019

TR 1,2 och 3-ändringar 2019, Problemställningar. VGD frågor, grupparbete och summering. SkRF:s Hoppkommitté informerar.

 

ANMÄLNINGSLÄNK

Sponsorer

Annons