Vad är DUS Skånes Ungdomsdag?

DUS Skånes Ungdomsdag är en inspirationsdag med fri entré, som arrangeras i början av varje år på anrika Flyinge Kungsgård. I showen visar vi upp hästsportens bredd. Detta genom bland annat lärorika clinics med välkända namn och fartfyllda uppvisningar inom till exempel voltige, körning, gymkhana och hästagility. Under åren har namn som Hannes Melin, Maria Gretzer, Jens Fredricsson, Douglas Lindelöv, Sofie Lexner, Charlotte Haid-Bondergaard och Alexander Zetterman deltagit i showen!

På DUS Skånes Ungdomsdag står hästen i fokus och våra ledord är glädje, kunskap och hästsport för alla. Det speciella med evenemanget är att det genomförs helt på ideella krafter. Vi är mycket måna om att de som engagerar sig i dagen är goda förebilder och verkligen kan inspirera våra ungdomar. Samtidigt är det viktigt att de som håller clinicsen besitter ett stort kunnande och en förmåga att överföra detta till publiken.

Evenemanget riktar sig främst till ungdomar anslutna till förbundet, men självklart är alla åldrar välkomna! Sedan 2014 har dagen lockat 1500-1600 besökare per år och DUS Skånes arbetar kontinuerligt med att förbättra evenemanget.

 

Vad är DUS?

Svenska Ridsportförbundet är unikt när det kommer till ungdomars möjlighet att påverka såväl ungdomsfrågor som verksamheten i stort. 

Svenska Ridsportförbundet är uppdelat i 19 distrikt, varav Skåne är ett av de största. I varje distrikt finns en distriktsstyrelse och under den arbetar olika sektioner och kommittéer. I varje distrikt måste det precis som på klubbarna finnas en Ungdomssektion (US). På distriktsnivå kallas detta för DUS (Distriktets Ungdomssektion). DUS huvudsakliga uppgift är att stötta dig som är ung och aktiv inom ridsporten och skapa goda förutsättningar för den som sitter med i klubbens US.

DUS Skånes verksamhet utgörs främst av olika evenemang och aktiviteter såsom Ungdomsdagen, Vi i Stallet och US-Träffen. Varje år försöker vi också besöka några av distriktets klubbar för att se hur det fungerar i just er Ungdomssektion. De ungdomar som är med i DUS är ofta, eller har varit, aktiva i ungdomssektionen på sin klubb och ställer gärna upp som bollplank om ni behöver hjälp! Vi i DUS Skåne verkar också för att skapa kontakter och erfarenhetsutbyten mellan de olika ungdomssektionerna för att ni ska få ut så mycket som möjligt av ert arbete.

DUS har också en ordinarie plats i distriktsstyrelsen. Vår uppgift där är att föra de ungas talan och driva de frågor som kommer in till oss, vare sig det gäller ungdomssektionen eller exempelvis tävlingsrelaterade frågor. Vi kan genom vår plats i distriktsstyrelsen se till att Skånes ungdomar är med och påverkar ridsportens utveckling i distriktet.

Vår målsättning är att alla ungdomar ska veta vad DUS är, hur vi arbetar och vad vi kan göra för er. Vi ställer gärna upp om ni har några funderingar eller om det är något ni behöver hjälp med! Inget är för litet, eller för stort!

Glöm inte att vi i DUS Skåne jobbar för Er ungdomar ute på klubbarna; Vi är alltid intresserade av att höra er åsikt!

Mail: dus@skaneridsport.se

Facebook: DUS Skåne eller Instagram: dusskane


Senast uppdaterad: 2018-01-03

Flyinge

Flyinge1661kronan

Hemsida

Annons