Vad är voltige?

Så går det till

Voltige är sporten - eller balansövningen - som föddes inom kavalleriet. Som publik- och tävlingsgren är den relativt ny. Voltigen har som mål att "vara en lagsport för ungdomar där man genom träning och tävling uppnår en fin gemenskaps- och samhörighetskänsla".

För seniorlag, internationellt och nationellt finns en undre åldersgräns på 7 år i svår klass. För juniorlag ligger åldersgränsen på 7-18 år. Individuella voltigörer får tävla i ordinarie individuell klass från och med det år de fyller 14. Uppåt finns ingen åldersgräns. Det finns en juniorklass för de individuella mellan 14 och 18 år. I miniorklass är åldersgränsen 7-14 år. 
Hästen måste vara minst 6 år.

Svår klass: Laget har sex medlemmar. Denna klass delas in i A-, B- och C-lag beroende på vilken poäng laget uppnått vid tidigare tävlingar. Det som skiljer lagen åt är att C-lag endast får vara två på hästen samtidigt medan A- och B-lag får vara tre. Hästen ska röra sig på en volt med minst 15 meters diameter och alla rörelser måste utföras i galopp.

Voltige tävlas i en obligatorisk och en fri avdelning (kür) med egen vald musik. Samtliga voltigörer måste visa alla de obligatoriska övningarna och minst en övning ur det fria programmet. De åtta obligatoriska övningarna ska genomföras i bestämd ordning och i ett block

Upphopp 
Grundsits 
Fana 
Kvarn
Sax del 1
Sax del 2
Stående 
Avhopp inåt

Varje övning bedöms från 0 till 10 poäng och avdrag görs bland annat om voltigören glömmer att stå på knä före fana och stående eller om han/hon faller i avhoppet. Det fria programmet bedöms ur sin svårighetsgrad, sin sammansättning och sitt utförande (mekanik, smidighet, höjd och schvung), och programmet ska vara omväxlande.

Det finns även lätt klass, för nybörjare med förenklade grundövningar och med chans att få hjälp med upphoppet antingen i skritt eller galopp, samt en mellanklass.

Individuell tävling
Den indivuella voltigetävlingen är alltid sin egen och hålls skild från lagtävlingen.

I det obligatoriska programmet gör den individuella voltigören de sju övningarna i en följd, utan avgång efter kvarnen.

I den tekniska küren har voltigören 1 minut på sig att genomföra fem obligatoriska element som ska visa prov på bland annat styrka, smidighet, balans och vighet. Man får poäng på de olika övningarna och dessutom bör voltigören fylla ut sin minut med olika mellanövningar för att få en bra poäng för utförandet och sammansättning

I det fria programmet har den indivuella voltigören max en minut på sig att visa minst sju övningar.

Hästbedömning
I både lag och individuellt har hästens galopp sin egen bedömning, stor vikt läggs vid takt, lösgjordhet och framåtbjudning, där inbegrips även linförarens longering av hästens. Lagets helhetsintryck räknas med i hästpoängen i form av ett avdrag upp till 1,0 p, där man tittar på inspringet, uppställning och hälsning mm.

För fullständiga regler se TR VII Voltige

Hjälmpolicy

Voltigens Värdegrund 150402


Senast uppdaterad: 2018-10-11
Skånska Mästerskapen 2019

Skånska Mästerskapen (DM)

Läs om våra DM-medaljörer

Sponsorer

Annons