#ryttarrespekt - Ridsportanda

#RYTTARRESPEKT

2019-09-04

Som ett led att ytterligare förstärka och betona vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten kommer Skånes Ridsportförbund, genom arrangören, dela ut ett pris till den ryttare som har utmärkt sig lite extra inom ramen för ”God ridsportanda” vid tävlingsplatsen gällande PAS DIV 2. Priset heter #ryttarrespekt

Vinsten är en berlock/bricka i metall med vår logotyp på (den i svart ovan). Denna kan fästas som smycke i tränset eller till ryttaren själv.

God ridsportanda & #ryttarrespekt

Värdegrund

Ledorden kan ses som en sammanfattning av våra ledstjärnor och vår värdegrund.
Vi vill premiera unga som visar god ridsportanda –som i ord och handling visar hur ridsportandan syns i vardagen eller i detta fall under PAS DIV 2

Våra värderingar utgår från allas lika värde och en tydlig demokrati där alla kan påverka. Utifrån ledorden ansvar, respekt, engagemang, glädje och tillsammans, arbetar vi för värderingar och en ridsportanda som är vårt gemensamma förhållningssätt gentemot hästar och människor.

Ridsportandan står för hög säkerhet, etik och moral. Den skapar trivsel och trygghet och hjälper oss att arbeta tillsammans och för våra hästars bästa. Ridsportandan gör det enklare för alla att ta ansvar och agera utifrån våra gemensamma värderingar. Det blir lätt att göra rätt. Ridsportandan skapar kraft i organisationen och gör att alla -aktiva, ledare och föräldrar –kan vara goda ambassadörer för ridsporten. Vi är bäst tillsammans!

 

Vi arbetar för en anda där:

Vi tar ansvar
Vi tar ansvar för våra hästar och ser till att hästen finns i en säker miljö.Vi agerar om hästen far illa.

Vi respekterar
Vi respekterar alla och lever som vi lär. Vi står upp när något är orätt.

Vi engagerar
Vårt engagemang för hästar och medmänniskor är vår drivkraft.

Vi sprider glädje
Vi sprider glädje och gemenskap i en trygg miljö.

Vi är bäst tillsammans
Vi är schyssta och skapar förutsättningar för varandra att lyckas.

Arrangören utser den person i tävlingsorganisationen som bäst har möjlighet att utse detta pris under tävlingsdagen. Förslagsvis överdomaren. Arrangören uppmärksammar vinnaren och #ryttarrespekt vid prisutdelningen till lagklassen och betonar vikten av att vara en god förebild inom ridsporten.

Skånska Mästerskapen 2019

Skånska Mästerskapen (DM)

Läs om våra DM-medaljörer

Sponsorer

Annons