FOTO: Ebony Horse Club (@ebonyhorseclubbrixton) på Instagram

Studieresa till inkluderande ridsport

2019-03-06

Skånes Ridsportförbund genomför, tillsammans med Skåneidrotten, en studieresa till London med inkluderande ridsport i fokus.

Målet med resan är att besöka Ebony Horse Club i Brixton.  Denna unika ridskola ligger mitt i ett av Londons mest socialt utsatta områden. Verksamheten som ridskolan bedriver är näst intill kostnadsfri och bara öppen för barn, 8 - 18 år, med speciella behov. Syftet med resan är att ta del av hur Ebony Horse Club arbetar för att se vilka delar vi kan ta med oss och omsätta i Skånsk ridsport.

Skånes Ridsportförbund har bjudit in två representanter från Malmö Civila Ryttareförening, Lunds Civila Ryttarförening, Hässleholms Ridklubb, Viarps Kör- och Ridklubb respektive Landskrona Ridklubb. Utöver inbjudna föreningar kommer anställda på Skånes Ridsportförbund samt Skåneidrotten att delta. Inbjudan har gått till utvalda föreningar som under senare år bedrivit verksamhet i syfte att öka inkludering och integration. Målsättningen är att stimulera de medverkande föreningarna att vidareutveckla aktiviteter och verksamhet för de barn och unga som annars har svårt att delta i föreningens verksamhet. Till denna satsning har Skånes Ridsportförbund fått medel av Skåneidrotten.   

Förhoppningen är att denna studieresa ska kunna genomföras vid fler tillfällen och då bjuda med föreningar som ligger i startgroparna för att testa verksamhet som leder till ökad inkludering.

För mer information kontakta gärna inkluderingskonsulent Sara Palmman tfn: 0730- 82 81 09.

Länk till Ebony Horse Club https://www.ebonyhorseclub.org.uk/

Skåneidrotten

Sponsorer

Annons