IdrottOnline

2019-03-13

Nytt år och eventuellt ny styrelse!

För att vi på förbundet ska kunna nå rätt kontaktpersoner på er förening är det av vikt att ni uppdaterar IdrottOnline, idrottens IT-system. Och för att alla medlemmar ska få ta del av Häst & Ryttare behöver ansvariga i föreningen även ge ridsporten läsmöjligheter i IdrottOnline.

Vi får många mail och samtal om att det nu, i samband med ny styrelse, är nya mailadresser som gäller för såväl kontakt som för framtida fakturor. 

Vi vill därför påminna om att när det sker förändringar i styrelsen efter årsmötet så är det en god idé att se över kontaktuppgifterna i IdrottOnline. Det är även dessa uppgifter som ligger som information via förbundets "Sök förening". Står det felaktiga kontaktuppgifter i IdrottOnline blir det per automatik felaktigt även på vår hemsida och hos förbundet centralt när någon söker efter just er förening.

Se här om ni har rätt kontaktuppgifter i IdrottOnline.

Och gällande Häst och Ryttare så byter prenumerationsregistret hemvist och kommer från och med nummer 2 2019 att hämtas från IdrottOnline för enskilda medlemmar. För att medlemmarna ska få sin tidning är det viktigt att ni som förening ger oss minst läsmöjligheter av föreningens medlemsuppgifter. I IdrottOnline väljer ni funktionen Administration/Inställningar/Tillåt organisationer att se och uppdatera personuppgifter – klicka i ”Läsa” för Ridsport.

Känner ni er osäkra på IdrottOnline så finns mer information och support att få här: IdrottOnline

Sponsorer

Annons