Det finns Idrottslyftsmedel kvar att ansöka om!

2018-08-23

Efter vårens ansökningsperiod så finns det Idrottslyftsmedel kvar för 2018. Vi öppnar upp möjligheten för föreningarna att kunna söka från nu tills medlen är slut, först till kvarn! Riktlinjerna med två satsningar per år och utöver det fritt för utbildning kvarstår.

Ta chansen att utveckla er förening

Vi vill att så många som möjligt ska rida så länge som möjligt – gärna hela livet! Hur ser det ut på er ridklubb? Har ni några idéer på hur ni skulle kunna utveckla verksamheten i ridklubben för att göra den lite roligare, nyttigare, mer peppande, inspirerande, klokare, härligare?

Genom Idrottslyftets föreningsstöd kan ni söka pengar till idéer som engagerar och inspirerar barn och ungdomar att vara aktiva inom ridsporten. Det är en satsning från regeringen och Svenska Ridsportförbundet har under de senaste fyra åren kunnat dela ut totalt sextio miljoner kronor till lokala föreningar och deras projekt. Vilken framtid vill ni se på er ridklubb? Välkomna att söka Idrottslyftets föreningsstöd!

Idrottslyftets syfte
Att utveckla verksamheten så att barn och unga i åldern 7-25 år väljer att idrotta i förening och stimuleras till ett livslångt idrottande i föreningsidrotten. 

Idrottslyftets mål
Att samtliga Specialidrottsförbund utifrån sina unika behov, vid programperiodens slut har utvecklat sin verksamhet för barn och unga mellan 7 – 25 år.

Förutom föreningsstödet finns det även ett Idrottslyft som Distriktsidrottsförbunden och SISU Idrottsutbildarna tillhandahåller, kontakta gärna dem för mer information om deras möjligheter.

Det finns fortfarande medel att söka - först till kvarn gäller!

Ansökan
Föreningen ansöker via IdrottOnline. Från och med 2017 fokuserar Idrottslyftets föreningsstöd på att utveckla befintlig verksamhet och rusta den för framtiden, snarare än att ge stöd till enskilda kortsiktiga projekt. Satsningarna ska landa inom något av följande områden:

  • Ideellt engagemang 
  • Ryttarutbildning 
  • Framtidens verksamhet 
  • Ridsport för alla 
  • Utbildning 

Här kan du läsa mer (pdf) om de olika områdena och få inspiration om hur andra har gjort.

Riktlinjer

  • Föreningen ska vara medlem i Ridsportförbundet
  • För att ta del av Idrottslyftet ska föreningen ha sökt och beviljats LOK-stöd. Har ni inte sökt LOK-stöd? Kontakta handläggarna för föreningsstödet och diskutera hur ni kan gå vidare med er ansökan
  • Utvecklingsinsatserna ska främst vara riktade till barn och ungdomar till och med 25 år
  • Varje förening kan beviljas max två projekt exklusive utbildningarna ULK, ULK:s fördjupningskurser, Ridledarkursen, Basutbildningen, FU steg I – III, Grönt kort, samt utbildning av unga funktionärer.
  • Föreningen skickar in ansökan via IdrottOnline under fliken "Idrottsmedel"

Har du frågor om Idrottslyftet?

Har ni frågor om Idrottslyftet är ni välkomna att kontakta ansvarig handläggare. Ni kan också kontakta ert distrikt eller ert lokala SISU/DF-kontor för hjälp och stöttning i ansökaningsarbetet.

Har ni tekniska problem med applikationen ska ni kontakta Riksidrottsförbundets support för IdrottOnline: http://idrottonline.se/servicecenter

Sponsorer

Annons