Ansök om extra stöd p.g.a. ökade foderkostnader

2018-08-16

 

Sommarens långa torka har medfört brist på grovfoder och ökade foderpriser. För ridskolor kan kostnaderna bli kännbara och det kan vara idé att redan nu kontakta kommunen för att undersöka möjligheterna till ekonomiskt stöd. Svenska Ridsportförbundet har tagit fram en mall för ansökan.

På flera håll har priset på hö/hösilage fördubblats. Ridskolor som har flerårsavtal med en foderleverantör kan klara kostnaden men för andra kan prishöjningarna på foder spräcka årets budget.

För ridskolorna kan det vara svårt att kompensera för de ökade foderkostnaderna. De flesta ridskolor har förhandsinbetalning och höstens ridpriser är fastlagda. Kan kommunen stötta med mellanskillnaden från ordinarie pris till nuvarande nivå kan det vara en stor hjälp, kanske genom ett utökat kommunalt LOK-stöd.

Ser ni att det kan bli ekonomiska problem på grund av foderbristen, kontakta kommunen redan nu. Vänta inte för att se om det kanske löser sig ändå.

Mall förslag till ansökan

På flera håll i landet har det regnat en del senaste veckan. Det kan räcka för att gräs och vall ska komma igång att växa. Finns det tillgång till mer mark kan det vara en god idé att hägna in för bete och låta hästarna gå ute lite längre in på hösten än vanligt.

Ett alternativ är att importera grovfoder. Då finns det en del regler som du behöver känna till, 
Läs mer på Jordbruksverkets hemsida

SLU-forskaren Cecilia Müller ger tips på vad man kan tänka på vid utfodring:
Läs mer på HästSverige.se

Sponsorer

Annons