Aktivt värdegrundsarbete

Värdegrund och Policy

En värdegrund är ett viktigt kitt för att ”binda ihop” en verksamhet, för att tydliggöra gemensamma värderingar och skapa ett gemensamt förhållningssätt inom föreningen.  Dessutom är det ett krav för att bli en kvalitetsmärkt ridskola.

Kanske har ni redan en värdegrund, men vill göra den levande? Har den några år på nacken och behöver ses över? Vill ni att organisationen i sin helhet och att de enskilda medlemmarna ska känna en större delaktighet i klubbens och Svenska Ridsportförbundets värdegrund? Kanske är ni redo att ta nästa steg för att ta fram policys inom olika områden utifrån värdegrunden eller uppdatera och levandegöra de policys ni redan har? Oavsett var i processen man är så kan man behöva stöd och inspiration för att komma vidare.

Här kan ni läsa om inspirerande exempel som kommer att uppdateras allt eftersom, samt om olika möjligheter till utbildningar, föreläsningar och olika material som finns. Ni kan också återfinna de policydokument som gäller för ridsporten.

Om ni vill ha ytterligare tips, råd och stöd för fortsatt arbete så kan ni få hjälp av Skånes Ridsportförbund. Kontakta kansliet, 046-529 10, distrikt@skaneridsport.se

Om ni redan har ett aktivt värdegrundsarbete – hör av er! Vi vill gärna ta del av era erfarenheter och sprida dem vidare som inspiration till andra föreningar!

 

Skånes Ridsportförbund - Svenska Ridsportförbundet 

Ridsportens ledstjärnor

För att alla ska trivas och känna sig trygga inom ridsporten, både hästar och människor, har ridsporten samlats kring några ledstjärnor som togs fram Svenska Ridsportförbundet 2010.

LEDSTJÄRNOR

Code of Conduct

Code of Conduct eller Uppförandekod på svenska, beskriver ett tydligt förhållningssätt i all hantering av hästar som Svenska Ridsportförbundet lyfter fram och står bakom. Code of Conduct finns som en del av Tävlingsreglementet för samtliga grenar sedan 2008. Dess förebild kommer från FEI:s Code of Conduct.

CODE-OF-CONDUCT/

Trygg i stallet

Svenska Ridsportförbundets Centrala Ungdomssektionen (CUS) har tagit fasta på att klimatet i våra stall är god – men kan bli bättre.

De har tagit fram en verktygslåda fylld med material och konkreta verktyg som ska fungera som inspiration i ert fortsatta arbete för att alla ska känna sig trygga i stallet.

TRYGG I STALLET

 

Riksidrottsförbundet, Skåneidrotten och SISU

Trygga idrottsmiljöer

Riksidrottsförbundet och SISU utbildarna har tagit fram ett material om hur man skapar trygga idrottsmiljöer.  Här finns bl.a.  information om idrotten och barnkonventionen, mobbning, kränkande behandling, trakasserier och sexuella övergrepp. Materialet tar upp förebyggande arbete, värderingar och vad man ska tänka på i det akuta skedet när det som inte får hända händer.

SKAPA TRYGGA IDROTTSMILJÖER

Genom Skåneidrotten och SISU finns också 

  • Föreläsningsserien Öppna upp din förening som uppmärksammar arbetet med just normkritik, mobbing/diskriminering.
  • Föreläsningen Värdefullt som handlar just om barnperspektivet och hur man praktiskt arbetar med detta inklusive värdegrund. 
  • Stöd för att ta fram en handlingsplan genom Skåneidrottens idrottskonsulenter som t.ex. kan hjälpa föreningen med ett processarbete.

Senast uppdaterad: 2019-04-15

Sponsorer

Annons