Medlemsavgifter

AVGIFTER 

Uppgifter om medlemsantal skall rapporteras till Svenska Ridsportförbundet senast den 15 januari via Idrott Online Klubb.

Ni ska rapportera in det antal medlemmar som ni har per den 31 december föregående år, med åldersfördelning samt män/kvinnor.

Årsavgift till Skånes Ridsportförbund
Medlemsavgiften till Skånes RF är uppdelad på två delar, en fast avgift på 1900 kr per förening samt en rörlig del på 13 kr/medlem. 

Antalet medlemmar rapporterat per den 15 jan innevarande år ligger till grund för medlemsfaktureringen. De föreningar som inte har uppdaterat medlemsantalet innan 15 januari debiteras en extra avgift på 25% på den rörliga delen. Detta enligt styrelsebeslut.

Årsmötet 2018-03-12 fastställde en oförändrad fast avgift per förening på 1900kr per år samt en höjning av den rörliga avgiften/medlem från 13kr/medlem till 30kr/medlem från och med 2020.

Årsavgift till Svenska Ridsportförbundet
Svenska Ridsportförbundet fakturerar föreningen 78 kr per medlem samt 45 kr per medlem för den gemensamma olycksfallsförsäkringen, baserat på inrapporterat medlemsantal 2017-12-31.

Förbundsstämman 2017-05-13 fastställde höjning av medlemsavgiften för 2019 med 22 kr till 100 kr/medlem. Och höjning av medlemsavgiften för 2020 med ytterligare 12 kr till 112 kr/medlem.

Alla antagna föreningar blir fullvärdiga medlemmar av förbundet, därför har ett krav införts att föreningen ska ha minst 25 medlemmar. Det innebär att Svenska Ridsportförbundet inte fakturerar medlemsavgift samt försäkring för färre än 25 medlemmar.


Föreningsrapporten

För att skicka in föreningsrapporten, gå in i administrationsmodulen. Klicka därefter på ”Årsrapporter” i vänstermenyn. Där finns sedan en knapp som heter ”Skapa föreningsrapport”, klicka där.

När ni öppnar föreningsrapporten så finns siffror som kommer från det antal som ni har i ert medlemsregister i IdrottOnline, stämmer inte dessa så kan ni ändra till korrekt antal innan ni skickar rapporten.

OBS! Glöm inte att klicka på ”Skicka till SF” så vi ser att ni rapporterat.

Lathund föreningsrapport (pdf)

Om dokumentet ser konstigt ut på skärmen, prova med att högerklicka på länken och spara ner filen på din dator.

 


Senast uppdaterad: 2018-03-28

Sponsorer

Annons