Policys

Inom idrottsrörelsen ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad eller känna obehag på grund av könstillhörighet. 

Svenska Ridsportförbundet har fastställt att Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten och Riksidrottsförbundets policy mot sexuella övergrepp inom idrotten gäller vid Ridsportförbundets handläggning av dylika ärenden.

Skriftlig anmälan om sexuella trakasserier och övergrepp ska ske till förbundets generalsekreterare, som i samråd med förbundets ordförande beslutar om hur ärendet fortsatt ska handläggas.

Ärenden om sexuella trakasserier och övergrepp ska handläggas skyndsamt.

Det finns även policys för säkerhet, miljö och alkohol.

Svenska Ridsportförbundet står bakom och följer  

 - Policy och vägledning mot sexuella övergrepp inom idrotten
 - Policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier

Säkerhetspolicy
Miljöstrategi
Alkoholpolicy

Kontaktuppgifter till mer information

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna
www.rf.se, www.sisuidrottsutbildarna.se
Tel 08 - 699 60 00

Diskrimineringsombudsmannen (DO) www.do.se
08-120 20 700

BO (Barnombudsmannen) www.bo.se, 
Tel: 08 - 692 29 50

Bris (Barnens rätt i samhället) www.bris.se, 
Barnens hjälptelefon: 0200 - 230 230
Föräldratelefonen: 077 - 150 50 50

Rädda Barnen, www.rb.se, 
Tel 08 - 698 90 00
Föräldratelefonen: 020 - 786 786

Barnafrid - nationellt kunskapscenter
http://www.barnafrid.se/

Svenska Ridsportförbundet arbetar för att du ska vara Trygg i stallet på flera sätt - Läs mer HÄR


Senast uppdaterad: 2017-12-07

Sponsorer

Annons