BEDRÄGERIFÖRSÖK

2019-02-19

Förening i skåne har utsatts för bedrägeriförsök!

Genom att sända ett mail undertecknat med föreningens ordförandes mailadress till kassören har försök till bedrägeri gjorts. Uppmaningen är att sätta in en större summa pengar till ett internationellt bankkonto för en påstådd uppdatering av hemsida.

När kassören i detta fall svarade på mailet hamnade det inte i ordförandes mailkorg utan i en dold mailadress istället.

Det förfaller sig som de har klart för sig vem som är ordförande och vem som är kassör i föreningen varför detta tilltag eventuellt kan sättas i system mot andra föreningar.

Var på er vakt och dubbelkolla tvivelaktiga uppmaningar till överföring/betalning av nya tjänster och varor. 

Kanske är det god idé att se över attestfunktionern med instruktioner och kontrasignering i er förening?

Sponsorer

Annons