Stämman 2019

2019-05-17

Förbundsstämman hålls vartannat år före maj månads utgång och är Svenska Ridsportförbundets Riksdag, det högsta beslutande organet, där Du genom Ditt distrikt eller Din förening har chansen att påverka ridsportens framtid.

På lördag är det dax för förbundsstämman.

Delar av kansli och förtroendevalda är på väg upp för att plädera för de motioner Skånes Ridsportförbund har skickat in.

18 motioner har inkommit till förbundsstämman. Skånes Ridsportförbund har skickat in 3 motioner och tillstyrker motionen från Malmö Civilia Ryttarförening.

Motion D5 från   Skånes Ridsportförbund ang tillsättande av ny tjänst på förbundskansliet, en inkluderings- och värderingskonsulent
Motion D6 från   Skånes Ridsportförbund ang en gratislicens på Office 365 paketet eller motsv till varje förening
Motion D7 från   Skånes Ridsportförbund ang en fullständig transparent redovisning av hur licensintäkterna används

Klubbar

Motion K13 från   Malmö Civila Ryttarförening ang konkurrensneutralt arrangörsstöd

 

Utöver behandling av motioner ska även ordförande och ledamöter för förbundsstyrelsen, tävlingssektionen och utbildningssektionen väljas i enlighet med stadgarna.

Glädjande nog har vi från Skåne många personer som är uppe för såväl omval som nyval.

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Ledamot Helena Carlsson 4 år, omval till 2023

Ledamot Gabriella Bragée 4 år, omval till 2023

Ledamot Christina Holtenäs 4 år, nyval till 2023

 

TÄVLINGSSEKTIONEN

Ledamot Fredrik Reuterskiöld 4 år, nyval till 2023

Ledamot Ted Velander 4 år, nyval till 2023

 

RIDSKOLE- OCH UTBILDNINGSSEKTIONEN

Ledamot Gun Kristofferson 4 år, omval till 2023

 

Valberedningens fulla förslag.

 

På grund av arbetet med helgens stämma kommer kansliet hålla stängt på måndag 20 maj.

 


Sponsorer

Annons