ULK 2019

2019-03-13

Under hösten/vintern 2019/2020 arrangeras ULK.

Datum:

ULK l: 12-13/10 2019

ULK ll: 16-17/11 2019

ULK lll: 4-5/1 2020

Utbildningsträffarna är förlagda till Boda Borg i Karlskoga där kost och logi samt aktiviteter i deras äventyrsbanor ingår. (övernattning är obligatoriskt).

Lägsta ålder är 16år men man kan söka dispens från 15år.

Kostnad är 2.000kr per steg eller 5.500kr för alla tre förutsatt att anmälan sker före senast 12/9 2019. Kostnaden faktureras föreningen, observera att föreningen kan söka bidrag på 4.000kr/person för ULK från Idrottslyftet.

Anmälan via länk: https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1279807

Sista anmälan är 12/9

För frågor kontakta Anki på orebro@ridsport.se alt kontakta kursledare Johanna Nilsson: 072-722 02 27

Lägg till en rubrik(2)