DUS årsmöte den 27 mars

2018-01-26

Örebro Läns Ridsportförbunds Ungdomssektion, DUS kallar till årsmöte

27 mars 2019 Klockan 18:00,  på Idrottens hus, Örebro
Information, årsmöteshandlingar och fika.

Vid årsmötet har varje förening genom sin ungdomssektion en röst.
Röstberättigad är medlem i föreningens ungdomssektion under 26 år.

Förslag till ärenden att behandlas på årsmötet (motioner) skall vara distriktet
tillhanda senast den 24 mars 2019.

Anmälan till årsmötet göres senast 24 mars till (ange om du har specialkost)
anki@distriktet.nu

Välkomna!


Vill DU vara med i DUS?
Ett roligt och utvecklande uppdrag!

 

Valberedningen behöver få in namnförslag på ungdomar som är intresserade och kunniga och har möjlighet att arbeta i Distriktets ungdomssektion - DUS i Örebro Län.

VAD GÖR DUS?
DUS arrangerar aktiviteter och utbildningar för ungdomar i distriktet
DUS jobbar för att öka samarbetet mellan föreningarnas ungdomssektioner.
DUS förmedlar information till klubbarnas ungdomssektion och fungerar som en länk mellan Ungdomssektionerna i distriktet och CUS - Centrala Ungdomssektionen
DUS verkar för en bra ungdomsverksamhet med en kamratlig och demokratisk anda.

VARFÖR SKA JUST DU VARA MED I DUS?
Du har ett stort intresse för att vara med och utveckla ungdomsverksamheten i distriktet.

Du vill lägga en del av din tid på ett roligt och utvecklande uppdrag.

Ledamöter i DUS måste inte vara under 26 år, så även om du är äldre och känner att
du är intresserad av ungdomsfrågor är du välkommen att engagera dig i DUS

Förslaget skall innehålla namn och adress och telefonnummer till nominerad person
samt dennes erfarenhet och bakgrund.


Ge dina förslag till:
anki@distriktet.nu senast den 20 mars.