DUS styrelsen

Örebro Läns Ridsportförbund har nu igen en styrelse för DUS

Ordförande Stella Bergman
Ledamot/vice Ordf Frida Lindén
Ledamot/Sekreterare Julia Wadefjord
Ledamot/vice sekreterare Sara Högberg
Ledamot Sofia Westberg
Suppleant Wilma Nyberg
Suppleant/ Kassör Ella Eriksson

 

Mer info och kontaktuppgifter kommer snart