Anvisningar Pay&Jump | Ride | Drive


Tävling eller träning?

Text från Svenska Ridsportförbundet:

Vad är en tävling? Enligt TR så är en tävling ett arrangemang där premier och/eller priser och/eller prisrosetter delas ut till tävlande och/eller vars huvudskaliga syfte är konkurrensbedömning. Hur skall man då tolka detta?

Pay and Jump mm
Det finns olika former av träningar med tävlingskaraktär runt om i landet. Pay and Jump, Pay and ride, utbildningshoppning eller träningshoppning mm är en träningsform och inga resultatlistor skall upprättas och inga priser delas ut.

Kan man då låta alla felfria få köpa sig en rosett?
Rosetter får inte delas ut till felfria ekipage. Arrangören kan sälja rosetter till alla som vill köpa men får aldrig rangordna ekipagen efter prestation.
Prestationen vid ett träningstillfälle kan inte generera någon typ av premie eller pris.

En vanlig missuppfattning är att den olycksfallsförsäkring som ingår i ryttaren tävlingslicens gäller vid utbildningshoppningar, så är inte fallet. Försäkringen som ingår i tävlingslicensen gäller vid tävling och resa till och från tävling och inget annat.

 


 

 

För Pay & Jump arrangerad inom Örebro Läns Ridsportförbund

Inga pay and jump, drive, ride bör läggas helger då lokal eller regional tävling arrangeras i Örebro distriktet.

Tillägg och förtydliganden. Ovanstående gäller förstås i Örebrodistriktet också. Men vi har lagt till följande:

Med tanke på att P&J etc. inte är tävling så kan ju TR egentligen inte gälla. Dock några undantag nedan med tanke på säkerhet och hästens välfärd.

TR:s bestämmelser för hästens hälsotillstånd samt reglerna för olämplig bestraffning och ålder (Gemensamma bestämmelser mom 161 Hästars ålder) gäller. Reglementet skall också gälla i alla moment som rör säkerhet, handhavande av häst samt uppträdande mot funktionär, övriga ryttare och dylikt.

Säkerhetshållare skall användas enligt TR.

Deltagande hästar/ponnies skall vara vaccinerade och vaccinationsintyg skall kunna visas vid anmodan (alternativt visas före urlastning vid träningsplatsen).

Godkänd hjälm skall användas på träningsområdet.

Häst får vid Pay & Jump starta högst 3 gånger samma dag.

Grön Kort eller licens för häst eller ryttare behövs ej.

Det är upp till respektive arrangör att bestämma vilka ryttare som får delta i träningen så länge de uppfyller kraven ovan.

Observera att då detta är en träningshoppning gäller enbart ryttarens egen olycksfallsförsäkring. Försäkring via ryttarlicens eller arrangerande klubb gäller ej.

Dressyr - Pay & Ride
Dressyrträning med ridning av program under tävlingsliknande former skall i tillämpliga delar ske i enlighet med anvisningarna för Pay & Jump. Vid dressyr får dock häst/ponny starta högst 2 ggr samma dag.


Körning Pay and Drive
För P&D arrangerad inomÖrebro Läns ridsportförbund gäller TR:s bestämmelser för hästens hälsotillstånd samt reglerna för olämplig bestraffning.

TR skall också gälla i alla moment som rör säkerhet, handhavande av häst/ponny samt uppträdande mot funktionärer, övriga kuskar och dylikt.

Deltagande hästar/ponnyer skall vara vaccinerade och vaccinationsintyg skall kunna visas vid anmodan, ( alternativt visas innan urlastnng på tävlingsplats.)

Godkänd (CE märkt) hjälm skall användas vid all uppsutten körning.

Ekipage får starta högst två gånger under samma dag.

Grönt kort eller Licens behövs ej.

Det är upp till arrangören vilka kuskar/ekipage som får starta. Observera att då detta är en träningskörning gäller enbart kuskens egen olycksfallsförsäkring. Försäkring via kusklicens eller arrangerande klubb gäller ej


 
Om Pay&Jump/Ride/Drive
P&J kan ofta vara ett bra sätt att träna och förbereda såväl hästar som ryttare inför kommande tävlingar. Det skall vara träning på "tävlingsliknande" villkor. När det är träning kan man testa sin utbildningsståndpunkt, man kan få hjälp av sin tränare. Blir det tokigt under ritten kan man kanske lägga en volt framför ett hinder för att avbryta en dålig anridning utan behöva bry sig om "felpoängen". Behövs det kan man ofta göra "omstart" för att få en ny, bättre erfarenhet för både häst och ryttare.

Distriktet vill genom att utforma anvisningar för P&J ge ett stöd till klubbar som arrangerar. Vad behövs och vilka förväntningar hos ryttarna behöver man leva upp till och vad är det som gäller?

Att vi skall tänka på säkerhet och ett riktigt handhavande av hästarna är självklarheter. Bland annat skall säkerhetshållare  användas som vid tävling.

När en klubb blir medlem i distriktet/förbundet så förbinder man sig att följa den policy och de bestämmelser och normer som finns. Bland annat förväntas en bra kvalitet på de tävlingar och arrangemang man bjuder in till.

Vid exempelvis en P&J-hoppning skall de ryttare som kommer kunna förvänta sig en normal standard och kunnande hos arrangören. Att man erbjuder bra underlag och faira hinder är självklarheter. Formellt behövs inte någon godkänd banbyggare för en P&J men det skall vara naturligt att de banor man erbjuder skall byggas med det kunnande och förstånd som förväntas.

Ett sämre underlag eller dåliga banor är inte acceptabelt bara för att det "inte är tävling".

Att man vill att hästarna är vaccinerade är naturligtvis till för att skydda hästarna. Samtidigt är det en liten trygghet för arrangören att veta att när man nu samlar ihop många okända hästar vid en P&J så är riskerna att vaccinerade hästar skulle bli smittade hos just den arrangören minimerad.

Vad mera anvisningarna ovan kräver är ju inga konstigheter, att vi skall behandla våra hästar väl är ju självklarheter.

Så passa på att använda de P&J som finns som förberedelser för spännande och utvecklande tävlingar.

Lycka till.


Senast uppdaterad: 2017-11-17