Tävlingsfunktionärer via TDB

Officiella funktionärer

Med officiella funktionärer menas överdomare, domare, banbyggare, stildomare i hoppning och tekniska delegater för fälttävlan.

Det ska i samtliga grenar finnas officiella funktionärer från inbjudningstävling till elittävling. Officiell funktionär skall vara medlem i en av Ridsportförbundets
organisationer. De regler som gäller för olika kategorier av officiella funktionärer, publiceras på Ridsportförbundets hemsida. Där finns också en förteckning över olika kategorier av de av Ridsportförbundet godkända officiella funktionärerna.

 


Senast uppdaterad: 2016-12-12