Om dressyrryttartest


För att förbättra ridningen i Sverige så införde Svenska Ridsportförbundet för några år sedan en bedömningsform på dressyrtävlingar som heter ”Dressyrryttartest”. Med den här bedömningen så lägger domaren mest fokus på ryttarens sits och inverkan till skillnad mot vid den traditionella bedömningen där hästens kvalitéer även bedöms.

Det har i de flesta distrikt runt om i landet varit lite trögt att komma igång med den här nya bedömningsformen. Svenska Ridsportförbundet har därför f o m 2011 kommit med direktiv till distrikten att det i samband med de lägre divisionerna i dressyr (division II – III) ska anordnas tävlingstillfällen med bedömningsformen ”Dressyrryttartest”. Lagklassen (lagstarten) ska ske med traditionell bedömning och ev ”uppvärmnings”/kompletterande start ska ske med bedömning ”Dressyrryttartest”.

Vid bedömning ”Dressyrryttartest” rider ryttaren sitt program precis som vanligt, den enda skillnaden är att ryttaren ska bära spö (maxlängd enl TR) och att det protokoll ryttaren får ser lite annorlunda ut. Ryttaren behöver följdaktligen inte lära sig några nya program utan det är de ”vanliga” dressyrprogrammen som används.

De ”Dressyrryttartest”-klasser som rids i samband med de olika divisionerna rids som vanliga tävlingsklasser, d v s det ekipage som har högst procent vinner klassen. Normalt ligger procentsatsen lite högre vid denna typ av bedömning än vid traditionell bedömning.

Med ovannämnda bedömningsform, som gör att ryttarna strävar efter att förbättra sin sits och därmed sin inverkan på hästen, kommer standarden på den svenska dressyrsporten på sikt att höjas avsevärt.

Mer information om ”Dressyrryttaretest” (och ”Ryttartest”) finns att hämta på Svenska Ridsportförbundets hemsida.


Senast uppdaterad: 2012-04-10