Bestämmelser för distriktsmästerskap

Distriktsmästerskap anordnas av distriktet eller av en organisation (klubb) som utsetts av distrikts styrelse. I DM får endast ryttare delta som tävlar för en förening ansluten till Ridsportförbundet och belägen inom det distrikt som är arrangör.

-------------------------------------------

 Info om frikortet längre ner på sidan

Dressyr 17/8 RKK (senior, junior, veteran), 25/8 Örebro RT (ponny)

Hoppning 14-15/9 Viby Rid och Körsällskap

WE 13/10 Karlskoga Hästsportklubb

Distans

Fälttävlan 1/9 Örebro Fältrittklubb

Mer info om resp gren på grensidorna och i propositionerna.

---------------------------------------------

Bestämmelser:

Bestämmelserna gäller för dressyr och hoppning och i tillämpliga delar för alla grenar.

DM kan ingå i ordinarie klass.

Häst/ponny startberättigade enligt TR för aktuell nivå får starta.

Det är ej tillåtet för ryttare eller häst/ponny att under ett och samma år deltaga i DM i mer än i ett distrikt (med undantag för häst/ponny som försålts).

Junior kan välja att tävla i senior DM istället för junior DM. Juniorekipage som tävlat i senior-DM får ej vid kommande JDM åter tävla som junior (gäller ekipaget). Ryttare kan ej tävla om DM som både junior och senior i samma gren under året.

Junior som ett år väljer att i DM-klass tävla som senior skall tydligt anmäla detta i samband med anmälan till tävlingen/aktuella klasser.

När/om DM-tävlingen ingår i en "vanlig" klass kan ryttare starta med fler än en häst/ponny i klassen, men kan bara räkna en häst/ponny i tävlingen om DM. Vilken häst/ponny som ska räknas för DM ska meddelas före DM-klassens början.

När/om DM rids som separat klass får ryttare starta i grundomgång/försök med flera hästar. Ryttare som kvalificerar sig med fler än en häst/ får dock i final/omhoppning/motsvarande endast starta med en häst/ponny.

Särskilt för dressyr: Ryttare äger endast rätt att starta med en häst per DM-klass.

Ponnyryttare kan tävla om DM i max två kategorier. När/om DM-tävlingen ingår i en "vanlig" klass kan ponnyryttare starta med fler än en ponny i de olika kategorierna för klassen, men kan bara räkna en ponny per kategori i tävlingen om DM. Vilken ponny som räknas meddelas före DM-klassens början.

Eventuella ändringar eller tillägg i bestämmelser för årets DM hittar du i de propositioner som kommer för respektive tävling och på distriktets hemsida.

Svårighetsgraden/klasser kan av tävlingskommittén justeras inför respektive JDM/DM och anpassas till presumtiva deltagares antal och standard. Vid behov kan även svårighetsgraden för ponny vara olika för olika kategorier. Aktuella klasser/svårighetsgrad anges senast i propositionen för respektive tävling.

Priser - DM-rosetter samt medaljer till 1:a, 2:a och 3:e placerade. Täcke till segraren.

Medaljer utdelas till ekipage med godkänt resultat (se respektive gren) är det färre än tre i klassen ska kategorier slås ihop enligt TR. Medaljer till juniorer och seniorer och ponnyryttare kategori B, C och D.

Frikort:

Frikortet gäller för nästkommande år efter DM-vinst.

Frikortet gäller för segrande ekipage, man kan ansöka om att göra ETT häst/ponnybyte per år, ansökan skickas till orebro@ridsport.se

Frikortet har ett maxtak på 2.000kr.

Frikortet gäller starter i Örebro Län och gäller inte uppstallning, meetingavgift eller andra kostnader i samband med tävlingen.

För att nyttja frikortet skickar du in dina starter för jan-jun (innehållande tävlingsplats, datum, klass, placering samt avgift) senast 25juni. För starter jul-dec ska starterna skickas in senast 25januari. Glöm ej att skicka med bankuppgifter för insättningen.


Senast uppdaterad: 2019-08-16