Styrelsen

Styrelse 2018

Per Willén
Ordförande 

072-215 35 00

 per.willen@tele2.se

Maria Jepsson
Ledamot 

070-6099110

maria.jeppson@josam.se

Linnéa Karlsson    Ledamot


Karlsson-linnea@hotmail.com

Jan-Erik Anderdahl Ledarmot


jan-erik.anderdahl@telia.com

Elisabeth Jaeger   Ledamot  

070-5182326

elisabeth_jaeger@hotmail.com

Marie Nyström
Ledamot 

marny73@hotmail.com

Fia Krügel
Ledamot 

0733 - 520270

 fia.krugel@orebrofaltrittklubb.se

Karolina Wallström Suppleant

070-3411064

karolina.wallstrom@orebro.se

Kristina Martinsson Suppleant

076-8057610

kristina.martinsson@live.se

Hans Jansson
Suppleant 

070-3697595

hans@distriktet.nu

 

Besöksadress Kanslit
Idrottens Hus, Karlsgatan 28-30, Örebro

Postadress
Örebro Läns Ridsportförbund, Karlsgatan 28, 703 41  ÖREBRO

Postgiro: 79 24 02 - 0
Bankgiro: 609-1037


Senast uppdaterad: 2018-04-18