Morgondagens hästjobb

2016-05-23

Här kan du ta del av Sara Westholms analys av  Morgondagens Hästjobb

Morgondagens hästjobb och utbildning är en analys över samhällstrender och utvecklingsfaktorer som påverkar hästnäringens arbetsmarknad och utbildning.

Den tar också upp vilken kompetens som kommer att krävas i framtiden samt hur utbildningarna bör utformas för att möta de nya behoven. Rapporten, som syftar till att fungera som underlag vid strategiska arbeten inom hästorganisationer och skolor, bygger på studier av tidigare arbeten, statistik och prognoser samt studier av trendrapporter. Intervjuer med personer inom hästnäringen, fokusgrupper med elever ifrån en
riksanläggning samt enkäter till personer på hästutbildningar har också genomförts.

Uppdraget

I september 2014 fastställde Hästnäringens Representationsråd (HRR) en målbild och en värdegrund för arbetsmarknad och företagande. Dessa ger oss en bild av hur hästnäringens organisationer vill att jobben ska vara och vilka värderingar som de ska vila på. Fokus i denna rapport är att ge en bild av hur framtidens arbetsmarknad och utbildning kan komma att se ut. Syftet med studien är att ge kunskapsunderlag för kommande strategiska arbeten inom såväl Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS), Hästnäringens Riksanläggningar som övriga hästorganisationer och utbildningsanordnare.


Följande frågor har varit utgångspunkter i arbetet:

1. Vilka samhällstrender och strukturer i samhället påverkar hästnäringens
     arbetsmarknad och utbildningar inom häst?
2. Vilka faktorer är viktiga för hästnäringens framtida utveckling?
3. Vilken kompetens kommer att efterfrågas inom hästnäringen i framtiden?
4. Hur ser ungdomar på arbete och utbildning i hästnäringen i framtiden?
5. Hur ska utbildningarna utformas för att möta dessa behov?

Morgondagens Hästjobb-Det här gäller för arbetsgivare och arbetstagare i hästnäringen