Medlemsförening

2016-04-21

Vilka föreningar saknar plaketten medlemsförening

Plakett MEDLEMSFÖRENING
Plaketten betyder att föreningen är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF) och därmed uppfyller fastställda krav för anslutning.
Att vara medlemsförening i SvRF innebär att föreningen ska vara allmännyttig, ha ett ideellt syfte och leds av en styrelse utifrån antagna stadgar.
Medlemskap i Svenska Ridsportförbundet förutsätter att föreningen har förutsättningar för att verka för en, enligt vedertagna former, ordnad rid och häst utbildning för sina medlemmar.
Medlemsskapet ställer inte krav att bedriva ridskoleverksamhet.

 

Hör av er till mig om ni saknar plaketten emma@distriktet.nu