FOTO: SvRF

Kvalitetssäkrade ridskolor

2015-06-30

Framtidens ridskola säkrar kvalitén

Ett nytt system för besöksverksamhet och kvalitetsmärkning infördes 2014. Två nya skyltar har tagits fram, liksom två checklistor som stöd för föreningarnas kvalitetsarbete.

 

(Text från Svenska Ridsportförbundets hemsida)

Svenska Ridsportförbundet har sedan lång tid säkrat kvalitén på medlemsföreningarnas ridskolor genom distriktens besöksverksamhet. Såväl hästhållning som anläggning och verksamheten synas i sömmarna.

En övergång till det nya systemet görs inom en treårsperiod, till och med 2016. Alla föreningar som är anslutna till Svenska Ridsportförbundet får en medlemsskylt. Sedan kommer samtliga ridskolor med den gamla skyltmärkningen att besökas och erhålla uppdaterad märkning/kvalitetsmärkning när kvalitetskraven uppfyllts.

  Medlemsskylt-2014Läs mer - Medlemsförening
Kvalitetsskylt-2014Läs mer - Kvalitetsmärkt ridskola
 

     
Kvalitetsmärkning av ridskolorna ger möjlighet för ökat marknadsvärde, synlighet och också en styrka i dialogen med exempelvis kommuner och sponsorer. Den erfarenhet och kunskap som besöksverksamheten ger används som underlag för fortsatt utvecklingsarbete. Verksamheten, som främst sker via distriktens besöksgrupper, har under åren lett fram till en god standard på stall och hästhållning.


Som ett led i Svenska Ridsportförbundet fokus på ridskolans framtidsfrågor har två olika checklistor tagits fram, som stöd för föreningarnas utvecklingsarbete:

Hästhållning med kvalitet - checklistan för egentillsyn för ridskolor kan föreningen använda för att förbereda sig inför kvalitetsmärkning. 

Idrottsanläggning för Ridsport – checklistan är till för att underlätta arbetet och ge en vägledning inför möte med exempelvis kommunen.

Läs även:

Om besöksverksamheten

I förbundets 19 distrikt finns idag, i de flesta fall, besöksgrupper som regelbundet besöker föreningar. Från den 1 januari 2014 ska varje distrikt även utse en person som besöksansvarig. Kontinuerlig utbildning för besöksansvariga kommer att arrangeras av förbundet centralt.

Besöksprotokoll (pdf, 1 MB)

Besöksgruppernas uppdrag är att bedöma om anläggningen är säkert utformad för häst och människa. Detta gäller vid

  • nyanslutning och förprövning
  • regelbundna besök för rådgivning och kontakt
  • uppföljningsbesök av kvalitetsmärkta föreningar
  • rådgivande stöd för föreningens kontakter med beslutsfattare

Frågor
Föreningen kan få svar på frågor om egentillsyn och kvalitetsmärkning hos det distrikt föreningen tillhör.