Om distriktet

Västmanlands ridsportförbund (VRF) är en ideell organisation och ett av Svenska Ridsportförbunds 19 distrikt, vars medlemmar är föreningarna.Distriktet är ett medelstort distrikt inom ridsporten, med cirka 5250 medlemmaroch ett 20-tal föreningar. Geografiskt täcker Västmanlands ridsportförbunds verksamhet över hela Västmanlands län och dess tio kommuner. Västmanlands ridsportförbund arbetar som Svenska Ridsportförbundets (SvRF) regionala organ i enlighet med förbundets ändamål. VRF är som distriktsförbund inom SvRF också specialdistriktsförbund inom Riksidrottsförbundet.

Västmanlands ridsportförbund arbetar utefter ett basutbud som distrikten bör följa.
Läs mer om basutbudet här

Valberedningen i Västmanlands Ridsportförbund tar gärna emot tips till styrelse och sektioner. Ta gärna kontakt med någon i valberedningen:

Mia Pettersson          Hamre RK           E-post   Sammankallande  
Karolin Ström         Vänsta RF           E-post      
Malin Belinki         Baståsens RK           E-post      
Karin Ryckertz         Stora Ekeby RK           E-post      
Victor Gustavsson-Ekh         Salaortens RF           E-post    

Senast uppdaterad: 2018-08-13

Grensponsor

Sponsorer

Annons