20171112_144510Ungdomsledarkursen är en ledarutbildning som vänder sig till dig som vill vara med och stödja barn och ungdomsverksamhet i din förening. Kanske vill du leda teoriundervisning, arrangera tävlingar, ordna roliga helgaktiviteter, vara lagledare eller något helt annat som du brinner för.

Ungdomsledarkursen syftar till att ungdomsledaren ska:

  • utveckla förmågan att kommunicera och samarbeta för att möta och leda människor
  • få insikt och förståelse för Svenska Ridsportförbundets värdegrund och ledstjärnor
  • få grundläggande kunskaper i pedagogik, metodik och ledarskap
  • få insikt i hur man kan skapa anpassade aktiviteter utifrån individers olika förutsättningar
  • utveckla färdigheter i att planera, genomföra och utvärdera aktiviteter utifrån ett säkerhetsperspektiv
  • utveckla en medvetenhet om vikten av att vara en bra förebild inom ridsporten

Kursen vänder sig till dig som vill leda unga inom ridsporten. Du ska ha fyllt 15 år för att gå ungdomsledarkursen, det finns ingen övre åldersgräns.

Kursen kräver inga förkunskaper. Den anorndas varje höst och vår om intresse finns!

Hösten  2019 erbjuder Stockholms läns Ridsportförbund kursen Vuxen ungdomsledarkurs. Kursen är en sammanfattning av ungdomsledarkurs I-III där vi plockar fram de viktigaste bitarna som tex ledarskap, ”I klubben”, kommunikation, metoder och övningar, presentation av Svenska Ridsportförbundet, ”Ridsporten Vill” och säkerhet

Inbjudan till höstens VULK 


Dessutom erbjuds fortbildning för Ungdomsledare dessa arrangeras då av den centralaorganisationen. Läs mer på SvRFs hemsida

Sponsorer

Annons