FOTO: Josefine Ivarsson

LOK stöd

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör RF och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7-25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn mellan 7-25 år. 

Kommunalt bidrag
Det statliga LOK-stödet är inte samma sak som det bidrag du kan få för liknande verksamhet från din kommun. Ofta har de kommunala bidragen inte samma regler som det statliga LOK-stödet, bland annat kan ålder och ansökningstid skilja sig åt. Vill du veta mer om din kommuns bidragsregler kontaktar du din kommun.

Närvaroregistrering
Du kan närvaroregistrera med digitala närvarokort samt närvaroregistrera i IdrottOnline och via mobiltelefon. Läs mer om närvaroregistering här-->

LOK-stödet för år 2018 är
• Ledarstöd 21 kr
• Extra ledarstöd 5 kr
• Deltagarstöd 7 kr

Läs mer om Lok Stöd på Svenska ridsportförbundets hemsida eller på svenskidrott.se


Senast uppdaterad: 2018-08-13

Utbildning

IMG_20160917_093059 (1)

Läs mer

Sponsorer

Annons