Foto SannaGunnarsson

Västmanlands ridskolor får bra betyg!

2018-03-09 09:59

Kontroller som länsstyrelsen i Västmanlands genomfört visar att ridskolorna i länet tar bra hand om sina hästar.

salaortens kvalitetsmärkningFOTO: Jessica Ortiz Bergström

Salaortens Ryttarförening har fått sin kvalitetsmärkning!

2018-02-06 17:46

Salaortens Ryttarförening är en ridskola med kvalité!

Sponsorer

Annons