Patrik Kittel i Borås
FOTO: Anna Reilly

Möjlighet att söka samverkan vid clinics

2019-01-25

Distriktets TS har i sin budget en pott för clinics, en pott där förening som anordnar clinic kan söka medel. 

Förutsättningar

·         Föreningen skickar in sin ansökan i god tid, helst 3 månaders framförhållning så att TS hinner ta beslut i frågan. 

·         Förening kan erhålla max 50 % av föreläsararvodet, dock max 15 000 kronor.

·         Stödets storlek tar hänsyn till antal läktarplatser, ju fler platser, ju högre stöd. Vid läktare inne i ridhus skall det vara god säkerhet med godkända avspärrningar för att kunna räknas.

·         Stödet är också beroende på om det redan erbjudits en liknande clinic i distriktet, med stöd från distriktet.

·         Föreningen får lov att ta inträde, men det skall vara rimligt i förhållande till att man får ett bidrag.

·         Härutöver finns det ett krav från vår styrelse att föreläsaren anses vara en god förebild för hästsporten.

·         Senast en månad innan aktiviteten skall inbjudan vara klar och kunna läggas ut på våra digitala medier, med distriktets logga väl synligt.

·         Foton från aktiviteten skall snarast sändas till kansliet.

·         Deltagarförteckning skall insändas till kansliet senast 2 veckor efter avslutad clinic.

·         Missa inte att samtidigt skriva en kulturrapport till SISU Idrottsutbildarna, kanske kan ni även söka stöd härifrån så att er clinic blir riktigt bra finansierad, alt genom ansökan till Idrottslyftet inom SvRF.   

·         Frågor,  maila eller ring 0520-52 52 70

  

 


  

Ladda ner mer information

  1. Förutsättningar för stöd till Clinic
GK-kurs liten bild

Grönt-kort-kurser

Läs mer
Rosetter

Allt om serier och cuper

Läs mer

Sponsorer

Annons