Verktygslåda med tips och goda idéer

Här hittar du en del mallar som kan vara användbara i det dagliga föreningsarbetet.

Här kommer vi även att lägga tips och idéer från från våra föreningar.

Vi läknar upp dokument allteftersom behov uppstår. Meddela gärna til kansliet om det är något du saknar, eller om du ser något som inte längre gäller, det är lätt att lägga upp men svårare att ta bort.


Senast uppdaterad: 2015-04-01

Sponsorer

Annons