Bild från uteritt i samband med sommarläger på Sämsholm

För ryttare & kuskar med funktions-variation

Inom distriktet finns en stor verksamhet som bidrar till att ge ryttare med funktionsvariation möjlighet till en aktiv fritid.

Ridning för ryttare med funktionsvariation bedrivs antingen som fritidsridning eller terapiridning. Inom terapiridning ersätter ridning en del av den sedvanliga sjukgymnastiken. I många länder t ex i Tyskland, är det vanligare med att personer med funktionsvariation använder ridningen som sjukgymnastik, än vad det t ex är i Sverige. Här rider ryttare med funktionsvariation företrädesvis av samma anledning som ryttare utan funktionsvariation , d v s för nöjes skull och för att ridning är ens största fritidsintresse. Verksamheten inom Svenska Ridsportförbundet har fokus mot fritidsridning.

Som ryttare med funktionsvariation har man många möjligheter! Många ridskolor har speciella grupper för ryttare med funktionsvariation . Där ges möjlighet att få möjlighet att prova sig fram bland de olika hjälpmedel som finns för att underlätta ridningen. De grupperna anpassas även efter ryttarna, så att varje individ har möjlighet att utveckla sin ridning efter sina egna förutsättningar. Ibland kanske det behövs lite längre tid för ryttaren och hästen att lära känna varandra! En del ryttare kan delta i den ordinarie verksamheten redan från början.


Senast uppdaterad: 2020-02-13

Sponsorer

Annons