Styrdokument och Riktlinjer

Distriktsstyrelsen har under 2013-2014 uppdaterat tidigare styrdokument och nu arbetat fram en arbetsordning som tydliggör rollerna i styrelse, sektioner, kommittéer och kansli

Det är detta dokument som nu är samtliga förtroendevaldas och anställdas verktyg i den dagliga verksamheten som sker / arrangeras på distriktsnivå. 

Till arbetsordningen har vi även ett årshjul där alla aktiviteter planeras in.

Arbetsordning


Senast uppdaterad: 2018-06-12

Sponsorer

Annons